Gå direkt till innehåll
Telia är branschens mest hållbara varumärke

Pressmeddelande -

Telia är branschens mest hållbara varumärke

Svenska konsumenter har för tolfte året i rad utsett Telia till det mest hållbara varumärket inom telekom i Europas största studie om hållbarhet, Sustainable Brand Index. Studien undersöker i vilken utsträckning som konsumenter kopplar samman varumärke med hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbete inom Telia handlar om mer än miljö. Det hänger samman med digitalisering, som skapar förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Både genom ett effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser och genom att koppla samman företag och människor, oavsett var de befinner sig.

Ett hållbart digitalt samhälle inkluderar alla, och det innebär att säkerställa tillgång till både uppkoppling och digitala färdigheter. Därför erbjuder Telia Sveriges bästa nät samtidigt som vi arbetar för att trycka tillbaka det digitala utanförskapet och öka tryggheten på nätet. Genom konceptet Mer Digital hjälper vi fler seniorer att dra nytta av digitala tjänster, och med Mobilkörkortet guidar vi barn och föräldrar till en trygg start på nätet. Initiativ som dessa bidrar till att fler kan ta del av vårt digitala samhälles alla möjligheter. Det är en viktig fråga för oss, säger Anders Olsson, VD Telia Sverige.

För att skapa en hållbar vardag för människor, företagare och samhället i stort pågår en rad initiativ som är integrerad i Telias strategi och verksamhet, här följer några exempel:

Resan till noll – Telia har antagit ambitiösa miljömål och ska till år 2030 vara helt koldioxidneutralt genom hela värdekedjan och inte heller ge upphov till något avfall. Resan till noll utsläpp och noll avfall är kärnan i vårt miljöarbete och inkluderar utsläpp hos såväl leverantörer som kunder.

Det miljöcertifierade och klimatneutrala nätet – Telia är den första miljöcertifierade mobil-, bredbands- och fastnätsoperatören i Sverige enligt ISO 14001-standarden. Efter många års arbete med att minska våra koldioxidutsläpp har vi nu också klimatkompenserat de utsläpp vi fortfarande orsakar i vår egen verksamhet, till exempel genom affärsresor och med företagsfordon.

El märkt med Bra Miljöval – Telia är Sveriges första operatör med el märkt med Naturskyddsföreningens Miljöval. Det innebär att all el är förnybar och att elproduktionen lever upp till högt ställda krav om hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Dessutom är elanvändningen i stort sett samma som för 20 år sedan, trots att vi gått från 2G till 5G och det idag skickas 40 gånger mer data genom näten.

Digital inkludering – För att minska det digitala utanförskapet ser vi till att fler äldre och små lågdigitala företag får hjälp med att öka sina digitala förmågor och arbetssätt. Det i samverkan med kommuner via initiativen Bli Digital för företagare och det prisbelönta Mer digital för seniorer.

Digital förälder & trygga barn Vi satsar på att hjälpa familjen och bidra till en bra start på barnens digitala liv. Bland annat via initiativet Mobilkörkortet, som vi tillsammans med Friends lanserat för att stötta både barn och deras föräldrar till en trygg start på nätet. Telia stöttar också Bris med kommunikationstjänster, som gör det möjligt för barn att få hjälp dygnet runt varje dag på året.

Telias Mobilrörelse – Telia har infört en hållbar mobilrörelse; Panta mobilen, Laga mobilen (Care and Repair) och Begagnad mobil. Ett cirkulärt ställningstagande där ingen mobil ska glömmas bort och alla ska kunna återbrukas eller återvinnas, oavsett märke eller skick. Telia tar hand om mobilen oavsett var i livsrörelsen den befinner sig för kunden. 

Läs mer om Telias hållbarhetsarbete här: https://www.telia.se/privat/om/hallbarhet

Sustainable Brand Index
Europas största varumärkesstudie om hållbarhet, som baserar sig på i vilken utsträckning som konsumenter kopplar samman hållbarhetsarbete med varumärke. Varumärken väljs ut oberoende och årligen inom en mängd olika branscher, baserat på marknadsandelar, omsättning och allmän varumärkeskännedom. Syftet med dessa kriterier är att skapa ett urval som speglar de varumärken som konsumenterna möter i sin vardag. I Sverige för 2022 har 24 300 respondenter intervjuats om 409 varumärken i 35 branscher. Klicka här för att se den fullständiga rankingen.

Ämnen

Kategorier


Om Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia – välkommen till Folknätet.

Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30
Irene Krohn

Irene Krohn

Presskontakt Pressansvarig Telia Sverige 0771-77 58 30
Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Presschef Telia Sverige 0771-77 58 30

William Fröding

Presskontakt Pressansvarig Telia Sverige 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Det är Telia.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation