Gå direkt till innehåll
Svenska folket uppfattar Telia som branschens mest hållbara varumärke 2023

Pressmeddelande -

Svenska folket uppfattar Telia som branschens mest hållbara varumärke 2023

Efter ytterligare ett år med fokus på digital inkludering, bättre uppkoppling och ökad trygghet står det klart att Telia uppfattas som det mest hållbara varumärket i branschen, nu 13 år i rad. Det enligt svenska konsumenter i Europas största studie Sustainable Brand Index™ 2023.

Som ledande aktör spelar Telia en central roll i det uppkopplade livet, och genom att leverera bättre nät och bättre upplevelser vill vi skapa en hållbar vardag för människor, företag och samhället i stort. De förutsättningarna skapas genom att fortsätta digitalisera, inkludera och tänka nytt.

- Förra året var fortsatt turbulent på många vis och det kom med ett förstärkt behov i samhället av ökad trygghet på nätet och digital inkludering. Det gläder mig att vi redan hade många hållbara initiativ på plats för att underlätta dessa behov. Efter pandemin kunde vi återaktivera vårt prisbelönta Digital Senior och lansera Digital i Sverige, ett helt nytt initiativ i syfte att hjälpa nyanlända. Vi lanserade också Trygghetspaketet, ett heltäckande skydd på nätet för hela familjen. Det här resultatet känns som ett ärofyllt kvitto på att vi satsar på rätt områden, säger Anders Olsson, VD Telia Sverige.

För att bidra till bättre uppkopplade samhällen och bättre digitala liv är Telias hållbarhetsagenda integrerad i Telias strategi och verksamhet. Nedan är några fokusområden och exempel från 2022:

Klimat, cirkularitet och resan till noll
För att hantera klimatkrisen antog Telia 2019 två ambitiösa miljömål: noll koldioxidutsläpp i hela värdekedjan och noll avfall till 2030. Det är kärnan i vårt miljöarbete och innebär bland annat miljöcertifierade, energieffektiva och klimatneutrala nät. Andra exempel:

  • Vi fortsätter att energieffektivisera genom att avveckla gammal teknik, lansera klimatsmarta tjänster som minskar elförbrukningen för våra kunder och i nytt energiprojekt ta tillvara på överskottsvärme från våra datahallar för att värma upp fastigheter.
  • Telias hållbara mobilrörelse fortsätter, där ingen mobil glöms bort och alla kan återbrukas eller återvinnas. Parallellt tar vi även hand om annan teknik, som gamla routrar och tv-boxar.
  • Hållbara leveranser och returer med nya smarta kartonger som minskar materialförbrukningen och sparar utrymme i transportbilarna, därmed också färre resor.

Digital inkludering, Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter och Mångfald
För att uppnå en rättvis och socialt hållbar framtid är det viktigt att ingen lämnas utanför, därför har vi fyra inkluderingsinitiativ: Digital Senior, Digital förälder, Digital företagare och nylanserade Digital i Sverige. Vi har nått cirka 1 miljon personer med våra initiativ sedan 2021. Andra exempel:

  • Stöd till människor som drabbas av krig och katastrofer. Bland annat genom att skänka simkort till ukrainska flyktingar via Röda Korset och erbjuda fri telefoni till och från Ukraina. Efter jordbävningen i Turkiet och Syrien donerades en miljon till UNICEF och Läkare utan Gränser.
  • Tryggar barnen genom att hjälpa familjen, bland annat med hjälp av kunskapsbanken Digital förälder och initiativet Mobilkörkortet, för en trygg start på nätet. Vi samarbetar även med BRIS och möjliggör tillsammans att barn kan nå dem dygnet runt varje dag på året.
  • I samarbete med Jobbsprånget bygger vi vidare på vårt engagemang för ett mer mångsidigt och inkluderande företag och bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad i Sverige.

Säkerhet och integritet
Säkerhet är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Därför jobbar vi för de mest tillförlitliga och säkra näten och för en tryggare tillvaro för våra kunder när de är uppkopplade. Det genom att modernisera våra nät, skapa och erbjuda olika säkerhetslösningar och öka allmänhetens kunskap. Några exempel:

  • Vi har samlat det bästa inom digital säkerhet i en tjänst vi kallar Telia Trygghetspaket, ett heltäckande skydd för hela familjen som även förebygger och försäkrar mot ID-stölder.
  • Bedrägeriförsöken mot svenskar är höga. Genom en teknisk lösning som Telia utvecklat kunde vi stoppa 29 miljoner bluffsamtal under 2022.
  • Genom att vara digitaliseringspartner till företag och den offentliga sektorn samordnar vi tjänster och säkerhetslösningar som sträcker sig förbi uppkoppling och ökar samhällsnyttan och motståndskraften.

Läs mer om Telias hållbarhetsarbete, klicka här.

Här kan du ta del av Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Sustainable Brand Index
Europas största varumärkesstudie om hållbarhet, som baserar sig på i vilken utsträckning som konsumenter kopplar samman hållbarhetsarbete med varumärke. Varumärken väljs ut oberoende och årligen inom en mängd olika branscher, baserat på marknadsandelar, omsättning och allmän varumärkeskännedom. Syftet med dessa kriterier är att skapa ett urval som speglar de varumärken som konsumenterna möter i sin vardag.

Ämnen

Kategorier


Om Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Staffan Åkesson, Teknisk chef Telia Sverige, Martin Pehrsson, Mobilnäts chef Telia Sverige, Hakan Ekmen, CEO Telecommunication på umlaut.

umlaut: Telia har det bästa och mest pålitliga mobilnätet i Sverige

För sjätte gången tar Telias mobilnät hem segern i det världsledande mätföretaget umlauts, (en del av Accenture), årliga och marknadens mest omfattande test av Sverige fyra största mobilnät. Telia segrar i alla kategorier: tal, data och crowd i en nationell mätning.
Efter omfattande tester av de fyra största mobilnäten i Sverige slår det oberoende mätföretaget umlaut fast att Telia, för sjätte

Nytt energiprojekt: Telia värmer upp fastigheter i Haninge med överskottsvärme från lokal datahall

Nytt energiprojekt: Telia värmer upp fastigheter i Haninge med överskottsvärme från lokal datahall

Telia och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har ingått ett avtal om utbyte av värme och kyla i SBB:s fastigheter i Haninge kommun, söder om Stockholm. Bland fastigheterna som kommer att värmas upp med överskottsvärme från Telias lokala datahall återfinns bland annat Haninge kommunhus, Söderbymalmsskolan, äldreboendet Terrassen samt flertalet kontorsfastigheter.

Telia Sverige säkrar viktigt spektrum för fortsatt utbyggnad av mobilnätet

Telia Sverige säkrar viktigt spektrum för fortsatt utbyggnad av mobilnätet

Post- och telestyrelsen (PTS) har meddelat resultatet av frekvensauktionen för de tre stora mobilbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz. Telia Sverige säkrade spektrum i samtliga tre frekvensband - 2x15 MHz i 900 MHz bandet, 2x20 MHz i 2,1 GHz bandet och 2x30 i 2,6 GHz bandet. Tillstånden för de förvärvade spektrumen gäller i 23 respektive 25 år och och är viktiga för den fortsatta digitaliseringen.

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Det är Telia.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation