Gå direkt till innehåll
Nytt energiprojekt: Telia värmer upp fastigheter i Haninge med överskottsvärme från lokal datahall

Pressmeddelande -

Nytt energiprojekt: Telia värmer upp fastigheter i Haninge med överskottsvärme från lokal datahall

Telia och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har ingått ett avtal om utbyte av värme och kyla i SBB:s fastigheter i Haninge kommun, söder om Stockholm. Bland fastigheterna som kommer att värmas upp med överskottsvärme från Telias lokala datahall återfinns bland annat Haninge kommunhus, Söderbymalmsskolan, äldreboendet Terrassen samt flertalet kontorsfastigheter.

Telia har sedan 1980-talet en omfattande datacenterverksamhet i Haninge. Verksamheten har återkommande effektiviserats där bl.a. energianvändningen halverats genom egenutvecklad kylteknik. För att ta tillvara på verksamhetens överskottsvärme på ett miljömässigt vis har Telia och SBB gemensamt initierat ett nytt lokalt energiprojekt.

”Vi är väldigt glada att vi kommit i mål med det här energiprojektet. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vi kan ta till vara på överskottsenergin som produceras i vår datahall till att värma upp ett flertal fastigheter i Haninge kommun, däribland en skola och ett äldreboende. På detta sätt minskar vi det totala miljö- och energifotavtrycket, vilket ligger i linje med Telias övergripande klimat- och miljömål”, säger Staffan Åkesson, teknisk chef Telia Sverige.

Energiprojektet driftsattes i mitten av juli månad, där SBB byggt ett borrhålslager med 166 stycken hål som anlagts på en av SBB:s fastigheter för att omhänderta överskottsvärmen som produceras av Telias intilliggande datahall. Samtidigt som Telias datahall producerar spillvärme åt SBB:s fastigheter kommer datahallen att kunna kylas ner av samma borrhålslager. Energiprojektet innebär att drygt 100 000 kvadratmeter fastighetsyta blir självförsörjande på värme, vilket motsvarar en besparing om cirka 5 600 MWh per år.

Den nya energianläggningen kommer att minska den totala elnätsbelastningen i Haninges centrala delar, vilket frigör elnätskapacitet som behövs vid förtätning av tätorten och ökad efterfråga på laddmöjligheter för elbilar.

”Vi är mycket stolta över att vårt samarbete med Telia har gjort denna energibesparande åtgärd i Haninge kommun möjlig. Satsningen ligger helt i linje med vår vision om att vi ska vara klimatpositiva till år 2030”, säger Alexander Hedin, regionchef Stockholm, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30
Irene Krohn

Irene Krohn

Presskontakt Pressansvarig 0771-77 58 30
Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Presschef 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation