Gå direkt till innehåll
Telia och Ericsson lanserar NorthStar - nytt innovationsprogram för 5G i industrin

Pressmeddelande -

Telia och Ericsson lanserar NorthStar - nytt innovationsprogram för 5G i industrin

Det nya programmet NorthStar ger industribolag tillgång till en helt ny 5G-innovationshubb där de kan utforska de senaste 5G-teknikerna som network slicing och positionering. Inledningsvis kommer programmet fokusera på fordonsindustrin och utvecklingen av smarta och hållbara transportlösningar. Första kunden är AstaZero, en fullskalig testmiljö för automatiserade transportsystem utanför Göteborg som drivs av forskningsinstitutet RISE.

NorthStar-programmet fördjupar samarbetet mellan Telia och Ericsson med målet att underlätta för industrin att få tillgång till och använda 5G, en teknikstandard som utvecklats för att koppla upp system och saker som fordon, maskiner och annan viktig infrastruktur som ställer höga krav robust och säker mobiluppkoppling.

Själva navet i programmet är ett specialutvecklat 5G-nät för innovation. Rent tekniskt består det av ett nytt 5G core-nät, själva hjärnan i ett mobilnät, som är integrerat mot Telias befintliga publika 5G-nät som nu byggs ut över hela Sverige. Företag kan även bygga lokala nät på t.ex. en testsajt eller vid en forskning och utvecklingsanläggning, och koppla upp dessa mot det nya innovationsnätet. Möjligheten att använda både det publika 5G-nätet och lokala nät gör att företag som deltar i det nya programmet kan komma åt innovationsnätet, oavsett var i Sverige de bedriver sin verksamhet. Programmet kommer att bemannas av 5G-experter från både Telia och Ericsson, som kommer att förvalta och utveckla nätet samt stötta de partners som deltar i NorthStar.

– Sverige är en ledande industrination med starka varumärken som har global räckvidd. Att skala digitala lösningar och omsätta ny teknik till konkreta fördelar är avgörande för dessa företag, och för oss som nation för att säkra vår konkurrenskraft. Utan tillgång till robust och säker digital infrastruktur riskerar man istället att hamna efter*. Med NorthStar-programmet bjuder vi in industrin för att samarbeta och testa sina lösningar på den senaste 5G-tekniken och vi skapar förutsättningar för att accelerera utvecklingen smarta hållbara transportlösningar, säger Anders Olsson, VD för Telia Sverige.

Ett område programmet kommer att utforska, med stöd av EU-finansiering, är att testa så kallade transportkorridorer med 5G-täckning. Det innebär att uppkopplade fordon som lastbilar färdas från en plats till en annan, till exempel från en hamn eller industriområde, via en motorväg, och sedan tillbaka in på ett inhägnat område. Fordonen kommer under resan behöva byta uppkoppling mellan lokala, dedikerade 5G-nät och det publika 5G-nätet. Ambitionen är även att testa hur uppkopplingen fungerar när fordon färdas över landsgränser.

– NorthStar är en milstolpe i Ericssons partnerskap med Telia. Med den senaste kommunikationsteknologin fortsätter vi driva på digitaliseringen i Sverige och Norden. Om vi tittar tillbaka så lanserade vi Europas första 1G-nätverk, världens första 4G-nätverk och med vårt nya program ger vi industrierna tillgång till den mest avancerade 5G-teknologin för att stödja deras utveckling. NorthStar ska vara en katalysator för Sveriges utveckling som ledande industrination, säger Erik Ekudden, CTO på Ericsson.

Programmet kommer i första hand att rikta sig mot avdelningar som arbetar med innovation och forskning och utveckling inom fordonsindustrin och transportsektorn. Tanken är att gör det lättare för dessa företag att få tillgång till den senaste 5G-tekniken. Första kunden i programmet är AstaZero, en fullskalig testmiljö för vägsäkerhet som ligger utan Göteborg. Anläggningen är den första i sitt slag i världen och ägs och drivs av forskningsinstitutet RISE, med partners som Volvo Group, Volvo Cars, Veoneer och Scania.

– För AstaZero innebär kombinationen av ett öppet och ett stängt nät att vi kan växla upp testverksamheten för både forsknings- och utvecklingsprojekt. Till exempel kan en självkörande lastbil testas i det stängda nätet i vår FLX Zone, som kan simulera miljön i en hamn eller på ett logistikcenter. Efter att lastbilen lämnar testzonen så kopplar den samtidigt över till det publika 5G-nätet, precis som den hade gjort när den kör ut från ett inhägnat område i verkligheten. Men allt sker på ett säkert sätt på AstaZeros anläggning. Det här är ytterligare ett exempel på hur vi skapar möjligheter för fler digitalt drivna FoU-projekt, säger Peter Janevik, VD på AstaZero.

Det nya 5G-innovationsnätet kommer att uppdateras löpande med nya funktioner som ännu inte är tillgängliga för Telias kunder i det publika 5G-nätet. Exempel på nya tekniker som de företag som deltar i programmet kommer att kunna utforska är network slicing, för att kunna skapa dedikerade nättjänster för uppkopplade, autonoma och fjärrstyrda fordon. Positionering av olika typer av tillgångar som maskiner och fordon är ett annat exempel.

Om AstaZero
AstaZero ägs av RISE Research Institutes of Sweden. Partner och finansierar är Volvo Group, Volvo Cars, Veoneer, Scania, Trafikverket, Region Västra Götaland, Vinnova, Tillväxtverket och Test Site Sweden.

*Enligt rapporten Connected Industry

Ämnen

Kategorier


Om Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30
Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Presschef Telia Sverige 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Staffan Åkesson, Teknisk chef Telia Sverige, Martin Pehrsson, Mobilnäts chef Telia Sverige, Hakan Ekmen, CEO Telecommunication på umlaut.

umlaut: Telia har det bästa och mest pålitliga mobilnätet i Sverige

För sjätte gången tar Telias mobilnät hem segern i det världsledande mätföretaget umlauts, (en del av Accenture), årliga och marknadens mest omfattande test av Sverige fyra största mobilnät. Telia segrar i alla kategorier: tal, data och crowd i en nationell mätning.
Efter omfattande tester av de fyra största mobilnäten i Sverige slår det oberoende mätföretaget umlaut fast att Telia, för sjätte

NCC arbetar idag aktivt med flera olika digitala satsningar

Telia levererar helhetslösning för digital infrastruktur till NCC i Norden

Telia och dotterbolaget Telia Cygate har fått i uppdrag av NCC, ett av Nordens ledande byggföretag, att leverera en helhetslösning för viktiga delar av dess digitala infrastruktur i Norden, vilket inkluderar kommunikationstjänster och datanät i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Lösningen levereras som en tjänst och i avtalet som sträcker sig över 5 (datanät) respektive 3 år (kommunikationstjäns

Nytt energiprojekt: Telia värmer upp fastigheter i Haninge med överskottsvärme från lokal datahall

Nytt energiprojekt: Telia värmer upp fastigheter i Haninge med överskottsvärme från lokal datahall

Telia och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har ingått ett avtal om utbyte av värme och kyla i SBB:s fastigheter i Haninge kommun, söder om Stockholm. Bland fastigheterna som kommer att värmas upp med överskottsvärme från Telias lokala datahall återfinns bland annat Haninge kommunhus, Söderbymalmsskolan, äldreboendet Terrassen samt flertalet kontorsfastigheter.

Magna ansluter till Telia och Ericssons 5G-innovationsprogram NorthStar – för att förbättra trafiksäkerhet

Magna ansluter till Telia och Ericssons 5G-innovationsprogram NorthStar – för att förbättra trafiksäkerhet

Magna, en av de största leverantörerna till bilindustrin, går med i Telia och Ericssons 5G-innovationsprogram NorthStar för att vidareutveckla och förbättra lösningar för avancerade förarassistanssystem (ADAS). Den senaste 5G-tekniken för millimetervågor kommer att testas i ett nytt privat 5G-nät som byggts på Magnas testbana i Vårgårda – en av de första installationerna av sitt slag i Sverige.

Telia Sverige säkrar viktigt spektrum för fortsatt utbyggnad av mobilnätet

Telia Sverige säkrar viktigt spektrum för fortsatt utbyggnad av mobilnätet

Post- och telestyrelsen (PTS) har meddelat resultatet av frekvensauktionen för de tre stora mobilbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz. Telia Sverige säkrade spektrum i samtliga tre frekvensband - 2x15 MHz i 900 MHz bandet, 2x20 MHz i 2,1 GHz bandet och 2x30 i 2,6 GHz bandet. Tillstånden för de förvärvade spektrumen gäller i 23 respektive 25 år och och är viktiga för den fortsatta digitaliseringen.

Foto: Brightnest

Telia och partners beviljas EU-finansiering för dedikerade 5G-nät som aktiverar banbrytande digitaliseringsprojekt

Med ny EU-finansiering ska Telia bygga dedikerade 5G-nät med de senaste tekniska förmågorna på fem platser i Sverige. De avancerade näten kommer bära banbrytande projekt för digital innovation inom viktiga samhällsområden som transport och logistik, jordbruk samt sjukvård, där RISE blir partner i ett projekt och Region Stockholm leder det andra. De dedikerade näten ansluts också till Northstar.

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Det är Telia.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation