Gå direkt till innehåll
Telia lanserar tjänst för kartläggning av koldioxidutsläpp från persontransporter

Pressmeddelande -

Telia lanserar tjänst för kartläggning av koldioxidutsläpp från persontransporter

Idag lanserar Telia tjänsten Travel Emission Insights, som gör det möjligt för kommuner och regioner att kartlägga koldioxidutsläpp från persontransporter. Därmed blir det enklare att fatta beslut om specifika åtgärder som kan bidra till att minska utsläppen. 

Den nya tjänsten Travel Emission Insights, som lanseras i Norden och Baltikum, ger kommuner insikter om hur många som reser, med vilken typ av fordon, på vilka sträckor och vilka utsläpp som dessa resor genererar.

Tjänsten bygger på anonymiserad och aggregerad mobilnätsdata från 16 miljoner Teliaabonnenter i Norden och Baltikum, representativ för befolkningen i respektive land (Crowd Insights*). Ur datan kan man exempelvis utläsa rörelsemönster, hur många som befinner sig på olika platser och hur grupper av människor förflyttar sig. Denna data tillämpas sedan på den så kallade CERO-modellen, en beräkningsmodell som togs fram på KTH år 2007, av Markus Robèrt. Modellen har använts skarpt sedan 2014 och tillämpas idag av över 100 företag och myndigheter, bland annat för att ta fram ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål. CERO-modellen i sin tur är baserad på över 300 000 resvaneundersökningar kring färdsätt och restider samt beräkningar för koldioxidutsläpp. Detta sätter med andra ord siffror på sannolikheten för vilket transportsätt människor använder givet förutsättningarna, samt vad dessa genererar för koldioxidutsläpp.

I Telia Travel Emission Insights kombineras alltså Telias data med CEROs beräkningsmodell, vilket ger kommuner information om vilka sträckor som flest människor reser, med vilket transportsätt och hur stora utsläpp som genereras, vilket är en viktig del i arbetet med att följa uppsatta klimatmål. Datan går att bryta ner på en specifik sträcka. Därefter kan man med hjälp av simulering väga och kvantifiera olika åtgärder mot varandra för att se hur förändringarna skulle påverka utsläppsnivåerna.

I Sverige står persontransporter för ungefär en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen, och att minska resor med bil och andra vägfordon är därför en betydelsefull del i arbetet för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Under pandemin har resandet minskat i svenska kommuner med upp till 30 procent, vilket bidragit till en rekordminskning av den totala mängden koldioxidutsläpp. Men när människor nu återgår till en mer normal tillvaro reser vi återigen mer – och utsläppen ökar.

– Vi tror att kommuner och regioner kommer kunna vidta effektivare åtgärder om besluten grundas på tydlig data. Med Travel Emission Insights kan man simulera och få rekommendationer om vilka transportförändringar som kommer få störst effekt, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia.

Järfälla kommun, nordost om Stockholm, har cirka 80 000 innvånare och är först ut att använda tjänsten. Läs mer om det här.

Telias egna hållbarhetsmål är idag grundligt integrerade i koncernens övergripande strategi, och Telia arbetar intensivt med att skapa bättre, mer hållbara samhällen och tjänster. Läs till exempel om vårt fokusområde Climate & Circularity, och hur vi stöttar våra kunder i att minska sina utsläpp. 

* I Telia Crowd Insights anonymiseras och aggregeras all data helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

Ämnen

Kategorier


Om Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia – välkommen till Folknätet.

Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30
Irene Krohn

Irene Krohn

Presskontakt Presschef 0771-77 58 30
Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Press & PR-ansvarig 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation