Gå direkt till innehåll
Telias digital index-rapport 2021 - slår hål på myten om den svenska expressdigitaliseringen

Pressmeddelande -

Telias digital index-rapport 2021 - slår hål på myten om den svenska expressdigitaliseringen

Den 11 mars 2020 deklarerades världsepidemi. Hela samhällen stängdes ner. Människor skickades hem från arbetsplatser och det blev ett år som kom att pröva oss alla. Det har pratats om en expressdigitalisering av svenska företag. Men årets upplaga av Telia digitala index avslöjar att det är en bild som inte riktigt stämmer med verkligheten.

Även om en stor majoritet av de svenska företagen, till och med de högdigitala, uppger att de var oförberedda när pandemin slog till så kunde många fortsätta att fungera. Tack vare videomöten och molntjänster såg de snabbt till att medarbetarna fick möjlighet att arbeta på distans. Det har bidragit till bilden att pandemin ökat digitaliseringen av företag. Men det stämmer inte riktigt. Även om användningen av mötes- och samarbetsverktyg som Zoom och Teams har ökat har det inte lett till att resten av verksamheten digitaliserats i samma utsträckning. Vad som hänt är att vi flyttat över våra manuella rutiner till de digitala verktygen, utan att vi blir smartare i hur vi använder dem. Telia digital index visar också att den digitala klyftan mellan företag fortsatt är djup och till och med ökat något.

Se rapport för statistik och data från Telia Digital Index 2021

- Trots att tekniken blir mer tillgänglig, så minskar inte den digitala klyftan. Jag är särskilt bekymrad över att de mindre företagen oftare förblir lågdigitala. Något som kan komma att hämma tillväxten på sikt. Här tycker jag att branschorganisationer, myndigheter och vi inom tech- och telekom har en viktig roll att spela. Det handlar om att inspirera och stötta dessa företag att bli mer digitala. Det genom att visa hur teknik och digitala arbetssätt kan lösa de där småsakerna som gör skillnad - allt från enklare administration till nöjdare kunder och helt nya intäkter, säger Daniel Stark, affärsansvarig för Små- och medelstora företag hos Telia.

- Mer uppmuntrande i årets resultat är att företagsledningar blivit mer positiva till att investera i digitala lösningar och att kompetensutveckling av medarbetarna toppar önskelistan. Det visar på en ökad förståelse för att digitalisering handlar lika mycket om arbetssätt som teknik – och båda krävs för att bli högdigital, fortsätter Daniel Stark.


Den svenska tilliten stod sig stark
Trots det kaos som bröt ut på många håll i samhället i samband med pandemin så uppger så många som 86 procent av företagen att medarbetarnas tilltro till arbetsgivaren är oförändrad eller till och med ökat under det tuffa året. Åtta av tio företag uppger också att medarbetarnas produktivitet har varit opåverkad eller har ökat under pandemin. Här finns även ett samband mellan högre grad av digitala företag och ökad produktivitet.

Kontoren krymper

En av de mest uppenbara effekterna av pandemin och det ökade distansarbetet är att företagen planerar att krympa sin kontorsyta. Av de företag i undersökningen som har kontor, planerar mer än en tredjedel att minska kontorsytan efter pandemin. Och så många som sju av tio svenska företag planerar för att medarbetarna ska fortsätta att jobba mer på distans även efter pandemin. Men bara två av tio företag planerar att förse de anställda med utrustning för hemmakontoret.

Företagsledningarna mer positiva till digitala investeringar
En tydlig konsekvens av det gångna året är att företagsledningar blivit mer positiva till att investera i digitala lösningar. Många företag fick snabbt prioritera om under 2020 för att skapa möjligheter för personalen att jobba på distans. Mobilt arbetssätt ligger fortfarande högt på önskelistan inför de kommande två åren, men toppas av kompetensutveckling av medarbetarna.

Den digitala klyftan växer
Telias Digitala Index visar att den digitala klyftan mellan små och stora företag vuxit under pandemin. Före pandemin räknades endast två av tio företag som högdigitala, det har ökat till nästan tre. Det är visserligen en ökning med 28 procent under 2020, vilket innebär att 220 000 medarbetare i 70 000 svenska företag gjort ett digitalt språng under pandemiåret. Men de lågdigitala ligger dock på samma nivå som tidigare och till antalet har de bara minskat med nio procent under samma period. Det är främst det mobila arbetssättet med att jobba på distans och användandet av sociala medier som driver på, medan automation och informationsdelning inte har ökat på samma sätt.

Branscherna med högst digitalt index:


1. It och telekom
2. Bank, försäkring och finans
3. Transport och logik

Den interna kunskapsöverföringen hotad
Vi pratar sällan om den digitala klyftan som finns inom ett företag eller organisation. Det här är något som försvårar kunskapsöverföring och samarbete mellan medarbetare. Ett problem som tenderar att växa inom flertalet större organisationer. Risken är stor att det skapas ett ”A och B-lag” på arbetsplatsen när en del av medarbetarna tar till sig de nya digitala arbetssätten, medan andra inte gör det. En utveckling som i sin tur kan leda till att en skadlig ”vi och dom”-känsla sprider sig internt, vilket i sin tur påverkar såväl hur vi mår, engagemanget för arbetsuppgifterna och i slutändan även lönsamheten.

Hämta rapport för statistik och data från Telia Digital Index

Om rapporten
För tredje året i rad har Telia tillsammans med analys- och undersökningsföretaget Nepa, låtit cirka 1000 företag runt om i Sverige uppskatta hur digitala de är. Undersökningen består också av frågor om hur arbetslivet påverkats av den pågående pandemin, investeringsplaner och hållbarhet. Syftet med rapporten och det tillhörande testet är att hjälpa företag att få en uppfattning om hur digitala de är jämfört med andra företag. Vilka möjligheter de har och vilka utmaningar de behöver möta. Undersökningen genomfördes i januari-februari 2021. De intervjuade var personer som fattar beslut eller har avgörande inflytande över valet av leverantör för it, telekom eller digitala tjänster. De arbetade på företag med 0 - 500 anställda, vilka utgör cirka 99 procent av alla registrerade företag i Sverige.

Ämnen

Kategorier


Om Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår framtid och vårt samhällsansvar. Med cirka 21000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia – välkommen till Folknätet. 

Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30
Irene Krohn

Irene Krohn

Presskontakt Presschef 0771-77 58 30
Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Press & PR-ansvarig 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation