Gå direkt till innehåll
Lågdigitala företag lever farligt i en turbulent ekonomi

Pressmeddelande -

Lågdigitala företag lever farligt i en turbulent ekonomi

Knappt hann företags-Sverige andas ut från pandemin så står landet i ett allvarligt ekonomiskt läge med ökade omkostnader, konkurser och den högsta inflationen på 30 år - men läget är inte lika tufft för alla. Telias digitala index 2023 visar att en digitaliserad verksamhet fungerar som en krockkudde i krisen då endast 15 procent av de högdigitala företagen drabbas hårt.

Den femte upplagan av Telias digitala index undersöker särskilt noga hur det rådande omvärldsläget påverkar digitaliseringstakten i Sverige och resultatet visar än en gång att en digitaliserad verksamhet klarar sig bättre i kris än företag som inte kommit så långt på sin digitaliseringsresa. Den nya ekonomiska situationen har slagit till med större kraft mot lågdigitala företag då 45 procent uppger att det tuffa läget har påverkat dem negativt, samtidigt upplever endast 15 procent av de högdigitala företagen samma effekt.

- Ur askan i elden är nog synonymt med vad många företagare upplever just nu när allvarliga kriser fortsätter på flera fronter. Dock anger högdigitala företag att de påverkas i mindre utsträckning och en förklaring till det kan vara att de är mer robusta tack vare sin förmåga att ta höjd för omvärldsfaktorer innan negativa konsekvenser är ett faktum. Här talar resultatet från vårt unika index sitt tydliga språk: hur digital en verksamhet är avgör hur företaget står pall i tuffare tider. Lågdigitala företag balanserar på en skör tråd, säger Daniel Stark, affärsansvarig för små och medelstora företag på Telia.

På totalen har den digitala mognaden bland svenska företag ökat för första gången sedan 2021, och det är stora företag och mikroföretagen som står för den största ökningen. Medelstora företag har dock inte lyckats återhämta sig lika framgångsrikt efter pandemin och vad gäller små företag så har utvecklingen stagnerat helt i år samtidigt som enmansföretagen till och med backar något, om än marginellt.

- Även om indexet ökar något går utvecklingen i maklig takt och drygt en fjärdedel av svenska företag är lågdigitala. I årets resultat ser vi dessutom tendens till en ny digital klyfta mellan stora och medelstora företag samtidigt som klyftan är större än någonsin mellan mikro- och enmansföretagen. Det är oroväckande att se i en tid där svenska företag inte längre kan välja bort en digital och datadriven verksamhet – det en inte bara en fråga om att Sverige ska accelerera i digitaliseringsracet, det är en fråga om överlevnad, säger Daniel Stark.

Besparingar, investeringar och säkerhet

Besparingsåtgärder som svenska företag och organisationer har fokuserat på senaste året är framför allt energi, resor och personal, och i det arbetet har högdigitala företag varit mer proaktiva. Exempelvis har 43 procent av de högdigitala företagen gjort energibesparingar som resultat av det ekonomiska läget, jämfört med 30 procent av de lågdigitala.

Vad gäller IT-säkerhet så ökar oron för intrång, och i takt med att både företagets storlek och digitala mognad ökar så ökar också antalet rapporterade intrångsförsök. Telias digitala index visar att IT-säkerhet toppar både senaste årets gjorda investeringar och de planerade investeringarna för de kommande två åren, och det är de mest digitaliserade företagen som investerat mest. Framåt planerar 25 procent av de svenska företagen att investera i säkerhet, vilket är en ökning med fyra procentenheter från 2022. Övriga områden som prioriteras är mobilt arbetssätt och kompetensutveckling kopplat till digitalisering.

- Att högdigitala företag är mer utsatta beror sannolikt på att de är mer exponerade mot cyberhot än andra företag. Därför är det viktigt att en ökad digitalisering sker parallellt med en ökad investering i cybersäkerhet. Det gläder mig att säkerhet toppar i investeringsplanerna framåt, avslutar Daniel Stark.

I årets Telia Digital Index finns mer statistik, data och slutsatser kring omvärldslägets påverkan på företagens digitalisering, de växande säkerhetshoten, den hybrida arbetsplatsen och utvecklingen av hållbarhetsagendan. Hämta den samlade rapporten här.

Om rapporten

Svenska företagare har för femte året i rad fått ranka sin digitala mognad i Telias digitala Index. Det är undersöknings- och analysföretaget Nepa som på uppdrag av Telia ställt frågor till beslutsfattare inom IT, telekom och digitala tjänster på fler än 1 000 svenska företag under jan-feb 2023. Frågorna handlar om hur den digitala mognaden ser ut, i vilken utsträckning företag investerar, omvärldsläget och den rådande ekonomins påverkan på digitaliseringstakten, säkerhetshoten, det smarta och hybrida arbetslivet och utvecklingen av hållbarhetsagendan. De intervjuade var personer som fattar beslut eller har avgörande inflytande över valet av leverantör för IT, telekom eller digitala tjänster.

Ämnen

Kategorier


Om Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Presschef 0771-77 58 30
Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

NCC arbetar idag aktivt med flera olika digitala satsningar

Telia levererar helhetslösning för digital infrastruktur till NCC i Norden

Telia och dotterbolaget Telia Cygate har fått i uppdrag av NCC, ett av Nordens ledande byggföretag, att leverera en helhetslösning för viktiga delar av dess digitala infrastruktur i Norden, vilket inkluderar kommunikationstjänster och datanät i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Lösningen levereras som en tjänst och i avtalet som sträcker sig över 5 (datanät) respektive 3 år (kommunikationstjäns

Staffan Åkesson, Teknisk chef Telia Sverige, Martin Pehrsson, Mobilnäts chef Telia Sverige, Hakan Ekmen, CEO Telecommunication på umlaut.

umlaut: Telia har det bästa och mest pålitliga mobilnätet i Sverige

För sjätte gången tar Telias mobilnät hem segern i det världsledande mätföretaget umlauts, (en del av Accenture), årliga och marknadens mest omfattande test av Sverige fyra största mobilnät. Telia segrar i alla kategorier: tal, data och crowd i en nationell mätning.
Efter omfattande tester av de fyra största mobilnäten i Sverige slår det oberoende mätföretaget umlaut fast att Telia, för sjätte

Banbrytande 5G-projekt för bättre vård är målet i samarbete mellan Telia och Region Stockholm

Banbrytande 5G-projekt för bättre vård är målet i samarbete mellan Telia och Region Stockholm

Telia och Region Stockholm ingick under hösten ett innovationssamarbete, som är en del av ett större projekt som nu genomförs för att testa hur avancerade mobila 5G-tjänster kan användas för att stärka patientsäkerhet och kommunikation inom sjukvården. Som en del i samarbetet har Telia byggt en 5G-testbädd på ett akutsjukhus inom Region Stockholm, ett av de första i sitt slag för vården.

I

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation