Följ Telia

Mer Digital i Stockholms Skärgård

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2019 11:09 CET

Telias uppskattade satsning på att utbilda Sveriges seniorer i att bli Mer Digitala fortsätter nu i åtta skärgårdskommuner i Stockholm. I samarbete med länsstyrelsen i Stockholm lanseras utbildningen våren 2019 med finansiering av Post och Telestyrelsen.

Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas så många som 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap. Ett utanförskap som blir allt allvarligare i takt med att samhället i stort blir mer digitalt. Men genom utbildning kan det digitala utanförskapet bland äldre brytas – och det rejält. Telia satsade under 2018 på att utbilda Sunnes seniorer i samband med att Sunne blev den första framtidssäkrade kommunen där Telia tagit ett helhetsgrepp i kommunen och ersatt det gamla kopparnätet med framtidens nät via fiber och mobilt.

Fokus för Mer Digital i Stockholms skärgårdskommuner kommer att vara betaltjänster. Den lokala banken kommer att finnas på plats och de äldre kommer att få lära sig hur man laddar ner bank-id, swish etc för att lättare klara vardagen i skärgården. På utbildningarna kommer deltagarna också att få lära sig att ringa ett videosamtal, söka efter information på Internet, testa sociala medier och skaffa en egen e-postadress. Målsättningen är att ge en grundläggande utbildning för äldre personer som idag inte använder IT, öka användningen av kommunens e-tjänster och öka förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle.

-Mer Digital är fantastiskt uppskattat av Sveriges kommuner. I dagsläget har vi 36 kommuner bokade för Mer Digital och vi har genomfört det i 6 kommuner med mycket gott resultat. Den satsning vi nu gör i Stockholms skärgårdskommuner tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm och med PTS finansieringsstöd innebär att många äldre kan bo kvar hemma och använda sig av kommunens tjänster för att underlätta i vardagen. Tjänster som många gånger kräver en digital hantering och kunskap av användarna, förklarar Mia Forsäng, ansvarig för Mer Digital på Telia.

Länsstyrelsen har under många år bidragit till att skärgården fått en utbyggd digital infrastruktur, till exempel med landsbygdsprogrammets bredbandsstöd. För att den investeringen ska komma till sin rätt behöver boende och företag också känna sig trygga med att använda alla nya digitala tjänster och verktyg som bredbandet möjliggör.

– Digitaliseringen av skärgården är en högt prioriterad fråga för Länsstyrelsen och att kunna bidra till att stärka en utsatt målgrupp kring digitala tjänster känns fantastisk bra. Vi vill skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och att de ska kunna erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd. Tillsammans med aktörer på lokal, regional och nationell nivå bidrar vi till att tydliggöra och utveckla de frågor som är centrala för lokal och regional attraktivitet, säger Tomas Norberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

PTS har beviljat Länsstyrelsen och Telia 3 miljoner av totalt 13 miljoner kronor för satsningen att finansiera organisationer som anordnar utbildningar med syfte att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se