Gå direkt till innehåll
Telia levererar digital infrastruktur till Ellevios smarta elnät

Pressmeddelande -

Telia levererar digital infrastruktur till Ellevios smarta elnät

Telia och dotterbolaget Telia Cygate kommer att leverera och förvalta infrastrukturen till elnätsföretaget Ellevios nya datakommunikationsnät som ska koppla upp alla elnätsstationer, cirka 8000. Avtalet sträcker sig över 10 år och är en del av energibolagets satsning på att bygga smarta elnät - en avgörande insats för den fortsatta elektrifieringen av samhället.

Att koppla upp och digitalisera elnäten är en förutsättning för utvecklingen av smarta elnät – som integrerar information från alla som är anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter, och sådana som är både och, samt analyserar den informationen och sedan agerar utifrån den. Det kommer att göra det möjligt för Ellevio och andra elnätsbolag att alltid balansera utbud och efterfrågan på el, även då stora delar av elproduktionen kommer att variera med väder och vind.

- Elektrifieringen av samhället är ett av vår tids stora paradigmskiften och är viktig för en hållbar omställning av samhället samt ett konkurrenskraftig Sverige. Jag är därför oerhört stolt över att Telia nu fått uppdraget att leverera robust och säker digital infrastruktur till Ellevio, och att vi får vara med på deras resa för att bygga smarta elnät som borgar för att människor, företag och samhället i stort har el på det mest kostnadseffektiva och miljömässigt smarta sättet, säger Anders Olsson, VD för Telia Sverige.

Den nya typen av smarta elnät som Ellevio håller på att bygga kommer att förändra sättet vi distribuerar, konsumerar och till och med tänker på el i framtiden.

- Ett modernt elnät med såväl ökad elförbrukning, högre kapacitet som färre och kortare strömavbrott kräver att vi gör stora investeringar i modern, digital teknik. Samarbetet med Telia är en viktig framtidssatsning för oss, den första i sitt slag för att digitalisera och automatisera nätdriften på bred front, säger Johan Lindehag, VD för Ellevio.

Tekniken
Stationer i ett elnät är noderna som förbinder ledningar och kablar i nätet samt övervakar och styr distributionen av el. Avtalet med Ellevio innebär att Telia och dotterbolaget Telia Cygate får helhetsansvar för att leverera den infrastruktur, NMS (Network Management System)-lösning och nätverksutrustning (till exempel routrar och switchar från bland annat Cisco) som krävs för att bygga ett helt nytt paketbaserat datakommunikationsnät som ska användas för att koppla upp alla stationer i elnätet mot Ellevios egna datacenter.

Att koppla upp ett elnät ställer mycket höga krav på en robust och säker digital infrastruktur, med hög tillgänglighet. Telia får ansvar för så väl design och implementation som övervakning, drift och utveckling av den infrastruktur som används i Ellevios nya paketbaserade datakommunikationsnät.

Kontakt på Ellevio
Jesper Liveröd, presschef 070 929 96 23

Kontakt på Telia
Se nedan

Ämnen

Kategorier


Om Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation