Gå direkt till innehåll
Telia lanserar Digitalt Vårdrum och Digital Vårdplanering - två nya e-tjänster för vården

Pressmeddelande -

Telia lanserar Digitalt Vårdrum och Digital Vårdplanering - två nya e-tjänster för vården

De nya tjänsterna har utvecklats i nära samarbete med vården och innebär att patienter på ett säkert sätt kan koppla upp sig via app eller dator för att möta vårdpersonal från det lokala sjukhuset. Tillgängligheten ökar för både patienter och vårdpersonal och tjänsterna kommer att bidra till en trygg och mer effektiv vård. 

Ett möte mellan vårdpersonal och patienter bygger på förtroende och ska alltid kännas tryggt. I takt med att vården digitaliseras är det viktigt att kunna erbjuda samma trygghet även online. Med tjänsten Telia Digitalt Vårdrum skapas nya förutsättningar där patienter kan träffa läkare och sjuksköterskor från sitt lokala sjukhus eller vårdcentral via videomöte på ett säkert sätt. Patienten genomför videomötet via en app eller dator.

- Vi gör det enklare för patienter att komma i kontakt med läkare och annan vårdpersonal som känner till patienternas individuella historik. Det tillsammans med hög säkerhet och en enkel användarupplevelse i den tekniska lösningen bidrar till att patienten kan känna sig trygga, säger Jan Ribe, ansvarig för ProCare, en del av Telias Healthcare-erbjudande.

Tjänsten Telia Digital Vårdplanering gör det möjligt för vårdgivare att genomföra nödvändiga vårdplaneringsmöten när en patient skrivs ut, utan att de nödvändigtvis behöver träffas fysiskt. I praktiken innebär tjänsten ett videomöte med flera parter, där alla medverkande identifieras med exempelvis bank-id eller annan etablerad identitetslösning för högsta möjliga säkerhet.

- En av fördelarna med Digitalt Vårdrum och Digital Vårdplanering är att de bidrar till att effektivisera vården och frigör resurser som kan användas till fler patientfokuserade aktiviteter. I de pilotprojekt vi genomfört har vi bland annat sett att tjänsten Digital Vårdplanering kan bidra till att frigöra upp till 15 procent av vårdpersonalens arbetstid per månad, säger Jan Ribe.

De nya e-tjänsterna har utvecklats i nära samarbete med vården och är en del av Telias ProCare-erbjudande, som är en samling tjänster som möjliggör ett helt mobilt arbetssätt inom vården.

Om ProCare
Inom vård- och omsorg råder ofta brist på tid och resurser. Kan man ta bort eller förenkla arbetsmoment som inte skapar värde för patienter och brukare är mycket vunnet. Infrastruktur för ett mer digitalt samhälle och modern teknik har möjliggjort att nya och tidsbesparande arbetssätt utvecklats. Detta möjliggör också ett mobilare arbetssätt vilket kortfattat handlar om att de anställda ska ha tillgång till de verktyg, applikationer och den information som de behöver i sin yrkesroll, oavsett tid och rum. ProCare är ett lösningsområde där Telia stöttar verksamheter inom vårdsektorn att dra nytta av digitaliseringens möjligheter genom professionella tjänster, modern teknik, vårdanpassade applikationer och sammanhållen support. 

Ämnen


Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30
Irene Krohn

Irene Krohn

Presskontakt Presschef 0771-77 58 30
Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Press & PR-ansvarig 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation