Gå direkt till innehåll
 Utbildning minskar digitalt utanförskap bland äldre

Nyhet -

Utbildning minskar digitalt utanförskap bland äldre

Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas så många som 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap. Ett utanförskap som blir allt allvarligare i takt med att samhället i stort blir mer digitalt. Men genom utbildning kan det digitala utanförskapet bland äldre brytas – och det rejält. Det visar ny forskning från Högskolan i Skövde, som har studerat effekterna av Telias utbildningskoncept ”Mer Digital” – där vi låter ungdomar utbilda äldre i att bli mer digitala. På onsdagen presenterades rapporten av forskarna vid en pressträff i Solna.

Det första utbildningstillfället gjorde vi tillsammans med Sunne kommun, på plats i Sunne i januari i år. Totalt lotsades 300 äldre ut på nätet av cirka 50 högstadieungdomar och 20 kommunanställda. Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap, fick tillsammans med Jesper Holgersson, lektor i Informationssystemutveckling, i uppgift att undersöka vilken effekt en utbildning av detta slag faktiskt får på deltagarnas attityder och beteenden. Samtliga deltagare fick därför svara på en enkät före och efter utbildningen. Dessutom genomfördes intervjuer med deltagare en månad efteråt. Resultatet? En övervägande majoritet blev mer digitala, som en direkt följd av utbildningen.

– Många deltagare har flyttat fram gränserna för sina digitala vanor. Exempelvis uppskattar 70 procent att de använder IT mer nu, jämfört med tidigare, säger Eva Söderström, Biträdande professor i datavetenskap, Institutionen för informationsteknologi, Skövde Högskola. Efter utbildningen uppger också 9 av 10 deltagare att de fått en mer positiv inställning till digital teknik.

Studien visar att två av de främsta trösklarna för äldres digitalisering är kunskapsbrist och en rädsla att göra fel.

– Digitalisering är något fantastiskt. Det gör livet enklare och för människor samman. Just därför är det så oer­hört viktigt att vi tar de äldre i handen så att de vågar prova sig fram i den digitala världen, säger Mia Forsäng, ansvarig för Telias utbildningsprogram mot digitalt utanförskap, Mer Digital.

Och nu står fler kommuner på tur för att genomföra liknande satsningar tillsammans med Telia.

- Det är uppenbart att det digitala utanförskapet är ett problem för landets kommuner. Många pekar på att digitala välfärdstjänster -exempelvis vård i hemmet via e-tjänster – kan vara en del av lösningen på den utmaning som en åldrande befolkning innebär för den gemensamma välfärden. Men hur ska denna potential realiseras om inte brukarna, som ofta är just äldre, har de kunskaper som krävs för att använda de digitala tjänsterna?

Följ Dagmar, 80 och Hans, 76 på deras digitala resa här

Här kan ni läsa pressmeddelandet och rapporten från Högskolan i Skövde, klicka här!

Ämnen

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30

Relaterade nyheter

Välkommen till Telia – välkommen till Folknätet.

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 21000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia – välkommen till Folknätet.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott:
Telias tjänster - https://www.telia.se/privat/driftinformation
Skanovas nät - 02021 83 00