Följ Telia

Telia tecknar avsiktsförklaring med länsstyrelsen i Södermanland och Regionförbundet Sörmland

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 10:16 CEST

Avtalet innebär att Skanova och Zitius, som erbjuder Sveriges största öppna nät, bygger ut nätet i länet baserat på efterfrågan och gör det möjligt för boende och företag på landsbygden att ansluta sig till nätet. Att nätet är öppet innebär att alla tjänsteleverantörer kan hyra in sig på lika villkor.

Länsstyrelsen i Södermanland har en vision om att alla i länet skall ha tillgång till bra fast och mobilt bredband. Utbyggnaden av fiber är en fortsättning på länsstyrelsens, regionförbundet och kommunernas långsiktiga arbete för en konkurrenskraftig och framtidssäker digital robust bredbandsinfrastruktur i hela länet.

Avsiktsförklaringen syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera investeringar i digital infrastruktur i Södermanlands län. Konkret handlar det om löpande dialog och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad, säger Jan Petersson, bredbandskoordinator på Länsstyrelsen.

Avtalet skapar förutsättningar att så många hushåll och företag som möjligt ska få tillgång till den nya tekniken och alla dess möjligheter.

-Det känns roligt att vara med länsstyrelsen i Södermanlands och regionförbundet i Sörmlands resa mot målet med den digitala agendan. En viktig del i fiberutbyggnaden är att det finns ett lokalt engagemang och samarbetspartners som vill satsa tillsammans. Här finns detta och därför väljer vi att satsa med hela länet i fokus. En fibersatsning innebär en total utveckling av länets IT-infrastruktur, säger Linda Hernström, Chef för Telias fiberaffär.

För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830 eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se


Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se