Följ Telia

Telia och Sigma IT Consulting i samarbete för att digitalisera hälso- och sjukvården

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2018 10:53 CET

Telia, Digital Health och Sigma IT Consulting startar ett samarbete för att kunna erbjuda privata och publika vårdgivare ett brett utbud av e-hälsotjänster och digital vård av patienter på distans. Partnerskapet bidrar till att lösa vårdens behov av digital omställning.

Telia och Sigma IT Consulting har parallellt under flera år arbetat med att digitalisera hälso- och sjukvården i syfte att införa ny modern teknik för ett effektivare arbetssätt. Nu tar man arbetet ett steg längre och startar ett partnerskap för att öka satsningen på en decentraliserad och resurseffektiv vård med fokus på patienten.

Hälso- och sjukvården kommer påverkas i bred omfattning av digitaliseringen och genomgå stora förändringar de närmaste 20 åren. Digitala system skapar helt nya förutsättningar och möjligheter att förbättra hälso- och sjukvården, samtidigt som patientsäkerhet, digital hållbarhet och effektivitet ökar.

-Partnerskapet syftar till att ta ett större samlat grepp om den kommande vårdomställningen som kommer att vara enorm för landstingen vilket kräver leverantörer av produkter, innovation, integration, projektledning och införandestöd. Telia och Sigma IT Consulting vill tillsammans skapa en tydlig samarbetspartner som är med på förändringsresan och tar ett helhetsansvar för landstingen och privata vårdgivare. Med hjälp av digitala lösningar engagerar vi patienten, skapar en bättre vårdupplevelse och i slutänden ett bättre resultat för patienten. Våra lösningar ger även vårdteamen möjlighet till ökad produktivitet och effektivitet, förklarar Nina Bake, Telia.

-Vi är otroligt glada över vårt samarbete med Telia, tillsammans kommer vi kunna erbjuda vårdgivarna en helhet som vi inte tidigare har sett någon annan aktör på marknaden kunna erbjuda. Vi kommer kunna möjliggöra att vårdbehövande får en kraftigt ökad livskvalitet samtidigt som vi kan ge vårdgivarna en möjlighet till förbättrad interaktion och uppföljning av patienten. Det kan komma att innebära att behovet av fysiska besök på sjukhus och vårdcentraler minskar kraftigt, säger David Österlindh, Sigma IT Consulting.

Tillsammans med partners kan Telia accelerera införandet av nya innovativa, digitala tjänster för vårdgivare och patienter.Telia fokuserar på att bygga upp en portfölj av digitala tjänster för egenvård och vård på distans och göra dem skalbara både för den privata och publika vården. I kombination med Sigmas styrkor som ledande IT-konsultleverantör av skräddarsydda digitala lösningar och verksamhetsförändring för vården skapar samarbetet bra förutsättningar för morgondagens hälso- och sjukvård.

För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830 eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se