Följ Telia

Telia och Region Skåne förlänger avtalet för telefoni och nät

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2016 07:50 CEST

Telia har fått förnyat förtroende att leverera Region Skånes företagsnät för telefoni och datakom. I avtalet ingår fasta och mobila telefonilösningar, växelplattform, telefonisttjänster, LAN och WAN-lösning samt operatörstjänster. Telia tar ett helhetsansvar för drift och utveckling av regionens datakom- och telefoninät. Det treåriga avtalet omfattar även konsulttjänster för support och utveckling samt tilläggstjänster för att kunna erbjuda hög säkerhet och tillgänglighet för de IT- och kommunikationstjänster som går i nätet.

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

- Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Telia. I takt med den ökade digitaliseringen kommer vi att arbeta tillsammans för att vidareutveckla mobiliteten inom Region Skåne, säger Lars Kristensson, förvaltningschef för Medicinsk service.

Regionen står inför stora utmaningar med ökade krav på service, tillgänglighet, kompetensutveckling och kostnadseffektivitet. Med den nya plattformen för telefoni och datakom får Region Skåne möjligheter att möta nya utmaningar fortsatt offensivt inom såväl sjukvård som kollektivtrafik och är en del i att skapa en attraktiv region för boende och företag.

- Vi är självfallet stolta över det förnyade förtroende vi fått av Region Skåne som står inför spännande utmaningar i sin fortsatta digitalisering. Det är ett långsiktigt arbete och ett samarbete som bygger på den lokala närvaro som Telia har byggt upp under lång tid. En viktig del i vårt nya avtal är utvecklingen av mobila tjänster. Regionen får möjligheter att utveckla ett mobilt arbetssätt på ett helt nytt sätt med mobila tjänster och applikationer för såväl sjukvården som kollektivtrafiken. Mobiliteten är ett område där vi hjälper Region Skåne att säkerställa att de möter snabbföränderliga digitaliseringsbehov i verksamheten, säger Charlotta Rehman, chef för Telias svenska företagsaffär.

Avtalet börjar gälla från den 1 april 2017.


För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830 eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se