Följ Telia

Telia får helhetsansvar för region Kalmars digitala infrastruktur

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2016 07:50 CEST

Region Kalmar omfattar 11 kommuner, kommunala bolag, landsting och regionförbund. Kommunerna står inför stora utmaningar med ökade krav på service, tillgänglighet, kompetensutveckling och kostnadseffektivitet. Regionen har drivit ett framåtlutat arbete i en strategi för framtidens digitalisering för de 11 ingående kommunerna. Landstinget i Kalmar län är tillsammans med Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö drivande i utveckling av tjänster och infrastruktur för E-hälsa som är en del i att skapa en attraktiv region för boende och företag.

- Vi är självfallet stolta över det förnyade förtroende vi fått av region Kalmar som står inför spännande utmaningar i sin fortsatta digitalisering. Det är ett långsiktigt arbete och ett samarbete som bygger på den lokala närvaro som Telia har byggt upp under lång tid. En viktig del i vårt nya avtal är utvecklingen av regionens plattform för tjänster och nät för E-hälsa. Ett område där vi hjälper region Kalmar att säkerställa att de möter snabbföränderliga digitaliseringsbehov i verksamheten, säger Charlotta Rehman, chef för Telias svenska företagsaffär.

Avtalet börjar gälla från den 1 januari 2017.

- En effektiv kommunikationslösning, kostnadseffektivitet, ökad samverkan och en riktigt bra medborgarservice. Hela lösningen ska kännetecknas av hög tillgänglighet, robusthet, säkra robusta tjänster för telefoni och datakommunikation och användarvänlighet. Det var hörnstenarna i Kalmar läns upphandlingsstrategi för kommunikationstjänster där valet till slut föll på Telia. Kalmar län ska vara en bra plats att bo, jobba och verka i, både idag och i framtiden. Tillsammans med Telia gör vi Kalmar län mer tillgängligt för medborgarna, samtidigt som vår nya kommunikationsplattform hjälper oss att bli mer effektiva och underlättar samarbetet mellan kommunerna, landstinget och de kommunala bolagen, säger Niclas Zackrisson för Region Kalmar län.

För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830 eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se