Följ Telia

Pilotstudie testar ny teknik i primärvården

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2018 08:50 CEST

Telia, vårdbolaget Capio, och ImagineCare testar en ny tjänst inom primärvården.
Tjänsten ska stödja patienterna att hantera sin egen hälsa under dygnets alla timmar oberoende av var man befinner sig. Med hjälp av tekniken får nu 500 patienter med högt blodtryck, hjärtsvikt och psykisk ohälsa möjlighet att testa tjänsten ImagineCare för effektiv vård i hemmet. Målet är att öka tillgängligheten till primärvården och förbättra patienternas livskvalitet.

Medverkandet är frivilligt och efter samtycke av patienten.

Pilotstudien, som är ett samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Capio, Telia och dess partner ImagineCare inleddes i början av oktober. 500 utvalda patienter från Åkermyntans vårdcentral i Hässelby ansluts till ImagineCares digitala tjänst i denna pilotstudie. Tjänsten ska under 6 månader möjliggöra en säker kommunikationskanal för patienterna och Capios vårdpersonal via textmeddelanden och video. I tjänsten ingår även mätningar i hemmet, uppföljning och återkoppling av de hälsovärden som patienten skickar till vårdcentralen via blåtandskopplad aktivitetsarmband, blodtrycksmätare eller våg. Effekterna av satsningen följs upp av Karolinska Institutet.

– Digitala lösningar inom vården ökar transparens, delaktighet och kommunikation mellan sjukvård och patienter. Capio förenar digitala lösningar med den fysiska vården för att ge patienterna en ökad livskvalitet. Med digitaliseringens kraft eftersträvar vi att sätta patienten i centrum med utökad delaktighet och engagemang i sin egenvård säger Alex Jaranka, projektansvarig på Capio.

ImagineCare och Telia inledde tidigare i år ett samarbete, som en del av Telias satsning på tjänster för vård & hälsa.

– Tillsammans med våra partners kan Telia accelerera införandet av nya innovativa, digitala tjänster för vårdcentraler och patienter. Målet är att underlätta för vårdenheter som vill stötta sina patienter med digitala tjänster. Telia ansvarar för att leverera en sammanhållen tjänst som innehåller hårdvara, mjukvara, logistik, drift och support, förklarar Nina Bake, ansvarig på Telia.

–ImagineCare vill erbjuda ett proaktivt hälsostöd som stärker personens egenkraft. Tillsammans med våra partners vill vi driva utvecklingen mot en mer nära och tillgänglig vård för Stockholms invånare, säger Gustav Hjelmgren på ImagineCare.

– Patienter med kroniska sjukdomar ägnar största delen av sin tid med sina hälsoutmaningar utanför vården. Vården och omsorgen behöver därför organiseras på andra sätt så att den stödjer patienten i att hantera sin egen hälsa under alla dygnets timmar, oberoende var patienten befinner sig. Vi ämnar studera både patienters och vårdpersonalens användning och upplevelser av sådana digitala tjänster, förklarar Carolina Wannheden, postdoc på Medical Management Centrum, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) på Karolinska Institutet.

För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830 eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se