Gå direkt till innehåll
Inom exempelvis gruvindustrin är automation och digital drift de vanligaste typerna av digitala lösningar
Inom exempelvis gruvindustrin är automation och digital drift de vanligaste typerna av digitala lösningar

Pressmeddelande -

Ny studie visar: kompetens avgörande för att accelerera industrins digitala omställning

I en ny rapport av Telia, Ericsson och Arthur D. Little pekar nästan hälften av tillfrågade ledare inom tillverknings-, gruv- och skogsindustrin på att behovet av rätt kompetens och talang är en av de viktigaste förutsättningarna för att accelerera deras digitala omställning. 

I rapporten har flera framgångsfaktorer för en digital omställning identifierats. Två av de viktigaste är att göra omställningen till en strategisk fråga och att sätta människor i centrum för omställningen. Behoven av investeringar i nya digitala tekniker samt en framtidssäkrad digital infrastruktur är också väldigt viktiga. 

– Digital omställning är avgörande för både Sveriges och våra ledande exportföretags konkurrenskraft. De flesta av företagen inom industrin förstår detta och de verkar samtidigt vara på väg att skala upp sin digitala omställning. Trots det återstår utmaningar, och företag har svårt att ta projekt ur pilotstadiet och in i implementeringsfasen. Vår roll på Telia, med partners som Ericsson, är att tillhandahålla en robust och säker digital infrastruktur så att företag kan tillgodogöra sig ny innovativ teknik, säger Magnus Leonhardt, innovationschef i Telia Sveriges företagsaffär.

Nyckelinsikter från rapporten:

  • Tidiga användare (s.k. ”early adopters”) av ny digital teknik kan ha en EBIT-fördel på 46 procent jämfört med andra. Samtidigt kan de förbättra områden som effektivitet, marknadsandel, prisledarskap och kundlojalitet.
  • 3 av 4 av de hundra tillfrågade ledarna inom de tre industrierna uppger att en digital omställning är väldigt viktig för deras företags strategiska agenda.
  • Många företag kämpar för att fullt ut implementera ny digital teknik, och mer än 50 procent av sådana initiativ befinner sig fortfarande i planerings- och pilotstadiet.
  • Tillgång till digital kompetens är både en framgångsfaktor och en utmaning för att kunna skala upp sin digitalisering. 44 procent av de svarande säger att rätt digitala kompetenser är nyckeln till framgångsrik digital omställning av deras företag.
  • 50 procent av de svarande anser att uppkoppling är en begränsande faktor, vilket gör att nästa generations lösningar för just uppkoppling är en avgörande förutsättning för att accelerera implementeringen av ny teknik.
  • Den digitala klyftan: ledare på större företag anser i högre utsträckning än ledare på mindre bolag att digital omställning är strategiskt viktig. Rapporten visar också att mindre företag oftare befinner sig i tidigare fas av sina digitaliseringsinitiativ än större företag.

Mest populära digitala initiativ i varje industri:

  • Inom tillverkningsindustrin: Automation och prestationsmätning är de vanligaste typerna av digitala lösningar, fler än 60 procent av de svarande uppger att de har implementerat dem eller planerar att göra det. Exempel: automatiserade robotar och sensorer för kvalitetskontroll av system och maskiner.
  • Inom gruvindustrin: Automation och digital drift är de vanligaste typerna av digitala lösningar i industrin. Två av tre företag har implementerat dem eller planerar att göra det. Exempel: automatiserade fordon och fjärrstyrning av maskiner.
  • I skogsindustrin: Digital drift, såsom fjärrstyrning och övervakning av maskiner eller fordon, är de vanligaste typerna av digitala lösningar inom skogsbruket. 70 procent uppger att de har implementerat dem eller planerar att göra det. Exempel: drönare för att övervaka och analysera skogar.

Om rapporten

Rapporten är framtagen i samarbete mellan Telia, Ericsson och Arthur D. Little för att ta pulsen på den digitala omställningen inom tre svenska nyckelindustrier: tillverkning, gruvdrift och skogsbruk. Studien identifierar framgångsfaktorer och lärdomar som kan hjälpa företag att accelerera sin digitalisering. Vi har analyserat befintlig data och forskning, tillfrågat 100 ledare om det aktuella läget för digital omställning i deras företag, samt genomfört djupintervjuer med flera nyckelpersoner hos ledande svenska exportföretag.

Ämnen

Kategorier


Om Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19 000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30
Irene Krohn

Irene Krohn

Presskontakt Pressansvarig 0771-77 58 30
Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Presschef 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation