Följ Telia

Telia lanserar Digitala Sverige – en ny sida som tar upp frågor som på olika sätt är avgörande för digitaliseringen i Sverige

Nyhet   •   Feb 20, 2018 10:46 CET

Med Digitala Sverige vill vi bidra till en dialog om hur Sverige kan ta täten för en hållbar digitalisering som inkluderar alla. Allt från hur vi kan minska hinder för att få ut fiber- och mobilnät i hela vårt land till hur vi bättre kan nyttja digitaliseringen för att lösa stora samhällsutmaningar och hur vi kan säkerställa att näten är tillräckligt robusta för att fungera även under kriser och stora påfrestningar.

Det finns en samsyn i Sverige att vårt land har allt att vinna på att ligga i digitaliseringens absoluta framkant. En snabb och ambitiös digitalisering säkrar långsiktig jobbtillväxt, sänker kostnaderna för privat och offentlig service samt underlättar livet för oss som lever och bor i landet, såväl på landsbygden som i städer. Samtidigt som vi ska driva den digitala utvecklingen framåt måste vi vara eftertänksamma. I takt med att arbete, fritid och välfärd blir allt mer digitalt, blir det digitala utanförskap ett allt större problem för såväl den enskilde som för samhället. Den nya tekniken med alla sina uppkopplade människor och saker skapar också nya säkerhetsrisker och frågeställningar kring användning av data och integritet.

Välkommen att besöka sidan. Här kan du även prenumerera på ett nyhetsbrev som skickas ut ungefär en gång i kvartalet med inlägg, rapporter, filmer med mera.