Följ Telia

Telia levererar helhetslösning för digital infrastruktur till Jernhusen

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2017 10:15 CET

Telia får helhetsansvar för att leverera datanätverk till Jernhusens stationer och depåer som blir ryggraden i företagets digitala infrastruktur. Avtalet löper över tre år och är värt cirka 15 miljoner kronor.

Jernhusen jobbar nu aktivt med att digitalisera olika delar av sin verksamhet. En förutsättning för att kunna erbjuda nya digitala tjänster är ett stabilt, säkert och snabbt datanät som kan utvecklas över tid för att möta förändrade behov i verksamheten. Jernhusen sökte därför en långsiktig partner med god verksamhetsförståelse och som kunde ta ansvar för att leverera, förvalta och löpande utveckla företagets hela datanät och som då även kunde erbjuda Jernhusens hyresgäster och besökare snabb och stabil uppkoppling via wifi. Valet föll på Telia.

- Vi vill effektivisera vår IT-drift och få tillgång till en stabil och säker infrastruktur som kan utvecklas över tid. Det skapar förutsättningar för att vi ska kunna rulla ut nya digitala tjänster till verksamheten och samtidigt få en bättre styrning av tekniken i våra fastigheter, avslutar Matti Möller Chef Teknik på Jernhusen.

Avtalet med Telia innehåller en komplett lösning för uppkoppling till cirka 120 av Jernhusens fastigheter. Lösningen levereras som tjänst och kan därför skalas för att möta Jernhusens framtida behov. Lösningen innehåller:

  • Ett SLA (Service Level Agreement) för hela leveransen.
  • Fiberanslutning som möjliggör leverans av bredbandstjänster till Jernhusens hyresgäster.
  • Datanät (WAN och LAN) som tjänst som levereras över fiber och som möjliggör för Jernhusen att koppla ihop all teknik i sina fastigheter till en och samma IT-miljö.
  • Jernhusen har varje dag ca 500 000 besökare som nu kommer få tillgång till en snabb och stabil uppkoppling via Telia Wifi på samtliga av Jernhusens stationer.
  • Service & support som inkluderar övervakning av datanäten, felavhjälpning samt tekniker som installerar och underhåller utrustning i Jernhusens fastigheter

- Datanätet är ryggraden i moderna verksamheters digitala infrastruktur. Vi är stolta över det förtroende vi fått av Jernhusen. Det finns oerhört många spännande möjligheter kopplat till smarta fastigheter och vi ser fram emot att få vara en del av Jernhusens digitaliseringsresa, säger Charlotta Rehman, chef för Telias företagsaffär.

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se