Följ Telia

Telia hjälper Strängnäs kommun med fiberutrullningen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 08:45 CEST

Strängnäs ansluter sig till den avsiktsförklaring som Länsstyrelsen och Regionförbundet i Södermanland tecknat med Telia. Avtalet innebär att Telia, tillsammans med Strängnäs kommun samverkar kring fiberutbyggnaden i kommunen som ska möjliggöra fiber till fler boende och företag.

– De krafttag som nu behövs för att möta våra medborgares bredbandsbehov överstiger vad vi mäktar med på egen hand. Vi har många medborgare som väntar otåligt på fiber och mycket återstår att bygga ut av kommunens fiberinfrastruktur. Det känns därför roligt att vi genom detta får en närmare samverkan med Telia, säger Magnus Stuart, tf. kommunstyrelseordförande (M).

För att nå sina bredbandsmål i Strängnäs har man därför inlett en samverkan med Telia, den aktör som investerar mest i fiber i Sverige. Avtalet skapar förutsättningar för att fortast möjligt nå bredbandsmålet i kommunen, att alla ska ha tillgång till bra fast och mobilt bredband i Strängnäs - som ett led i att bli en attraktiv och uppkopplad kommun.

– Vi är glada över att få vara med Strängnäs kommun på deras fiberresa. En viktig del i fiberutbyggnaden är att det finns ett lokalt engagemang och en samarbetsvilja att tillsammans kunna möta de uppkopplingsbehov som finns. Det råder fiberfeber i hela Sverige, detta samarbete är viktigt för en accelererad digitalisering i Strängnäs kommun, säger Linda Hernström, chef för Telia fiber.

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se