Gå direkt till innehåll
Ny rapport visar på växande digital klyfta mellan små och stora företag

Pressmeddelande -

Ny rapport visar på växande digital klyfta mellan små och stora företag

Digitala lösningar skapar nya möjligheter och underlättar vardagen för företag oavsett storlek. Men stora företag har kommit längre än små, som dessutom riskerar att ytterligare halka efter. Det visar en rapport från Telia och analys- och undersökningsföretaget Nepa som granskat hur redo svenska företag är för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Rapporten ligger även till grund för det digitala testet REDO som Telia lanserar idag.

En ny rapport från Telia och Nepa visar att 67 procent av de stora företagen jobbar aktivt för att göra sitt företag mer konkurrenskraftigt med nya digitala lösningar, jämfört med 41 procent bland de små. Sett till planerade investeringar så är det fyra gånger så vanligt att små företag inte planerar att investera i nya digitala lösningar inom 2 år än stora.

- Digitaliseringen är här och nu. Potentialen att frigöra tid från administration och lära sig mer om sina kunder är enorm för stora som små företag. Utvecklingen går snabbt och nya möjligheter tillkommer nästan dagligdags. Därför är det oroväckande att små företag ligger efter och att den klyftan till och med ser ut att växa, säger Daniel Stark, strategi- och affärsutvecklingschef för mindre företag på Telia Sverige.

Av rapporten framkommer att 44 procent av de stora företagen (50-500 anställda) har en god digital mognad, medan var tredje småföretag (1-9 anställda) har en låg digital mognad. Exempelvis är det dubbelt så vanligt att stora företag använder sig av CRM eller liknande system för att arbeta mer datadrivet i sin kundbearbetning än små. 65 procent av de stora företagen uppger att de idag kan lägga betydligt mindre tid på enklare administration, såsom fakturering, orderhantering och handläggning av kundärenden, medan motsvande andel för små företag är 42 procent.

Nytt test visar hur redo ditt företag är för framtiden
Rapporten ligger även till grund för det digitala testet REDO som Telia lanserar idag. Genom att svara på nio frågor ges besked om hur redo ditt företag är på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter jämfört med andra företag.

- Vi tror att det är otroligt viktigt att företag tar tillvara på de möjligheter som finns för att kunna växa och utvecklas. Därför har vi tagit fram det här testet, så att företag på ett enkelt och lekfullt sätt kan få reda på hur de ligger till och vad de kan förbättra, fortsätter Daniel.

Testet är live idag och hittas på redo.telia.se. I rapporten ”Telias Digitala Index - Från utanförskap till digitalt redo” framgår även att det är en del av svensk företagskultur att arbeta platsoberoende och att män anser sig veta mer om IT än kvinnor. 

FAKTARUTA: Om undersökningen
Analys- och undersökningsföretaget Nepa har under hösten 2018 på uppdrag av Telia intervjuat personer som fattar beslut eller har avgörande inflytande över valet av leverantör för IT, telekom eller digitala tjänster på 957 svenska företag med mellan 0-500 anställda. Undersökningen tar upp teman inom automation, informationsflöden, distansarbete och sociala medier. Företag med mellan 0-500 anställda utgör ca. 99 procent av alla registrerade företag i Sverige.

Ladda ned rapporten under bifogade filer eller klicka här!

Ämnen


I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår framtid och vårt samhällsansvar. Vi är 20 000 medarbetare i nio länder där Sverige utgörs av 6400 kollegor. Vi erbjuder den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torp till storstad, från företag till vardagsrum, från vårdcentral till buss skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia – välkommen till Folknätet. 
Läs mer på www.telia.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30
Irene Krohn

Irene Krohn

Presskontakt Pressansvarig Telia Sverige 0771-77 58 30
Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Presschef Telia Sverige 0771-77 58 30

William Fröding

Presskontakt Pressansvarig Telia Sverige 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Det är Telia.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation