Följ Telia

Försvåra inte digitaliseringen genom att försämra människors möjlighet att kommunicera

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 13:08 CET

Den svenska telekommarknaden är en av de mest utvecklade och konkurrensutsatta i Europa och världen. Priserna är konkurrenskraftiga, valfriheten stor, kvaliteten på tjänster hög och operatörerna har varit tidiga med att erbjuda nya tjänster och funktioner. En kunddriven marknadsdynamik där operatörer inte bara konkurrerar med pris utan även med en bredd av service, innovationer och nya affärsmodeller är en förutsättning för att Sverige ska behålla sin tätposition i digitaliseringen.

Svenska mobilanvändare kan sedan länge ringa och SMS:a utan begränsningar efter att de flesta operatörer lyssnat på sina kunder och infört obegränsat med samtal och SMS i sina mobilabonnemang. Detta har förenklat vardagen för människor och förbättrat deras möjlighet att kommunicera med familj och vänner oavsett plats.

På senare tid har kundernas beteende förändrats. I allt större utsträckning väljer människor att, istället för att ringa och skicka SMS, kommunicera via sociala medier. Enligt en undersökning Telia nyligen genomfört i samarbete med Ipsos använder 87 procent av alla svenskar sociala medier i sin telefon – de flesta gör det dagligen. Sociala medier blir allt viktigare för att hålla kontakt med familj och vänner.

För att möta detta ändrade kundbeteende introducerade Telia i våras erbjudandet ”Fri surf Sociala medier” till våra abonnemangskunder. Erbjudandet innebär att man kan använda valda sociala plattformar utan att surfmängden minskar samt att tjänsterna fortsätter att fungera även om kunden surfat slut på sin surfmängd. Att alltid vara nåbar och kunna kommunicera är centralt i ett digitalt samhälle och responsen från våra kunder har varit mycket positiv. Enligt samma undersökning är sju av tio Teliakunder positiva till att obegränsad surf i sociala medier ingår i deras abonnemang.

Efter en tolkning av EU:s regelverk har Post och Telestyrelsen, PTS,nu fattat ett preliminärt beslut där man begär att Telia ska ta bort möjligheten att använda sociala medier när den generella surfmängden är förbrukad. Om PTS tolkning står fast blir effekten att en miljon kunder får försämrade möjligheter att kommunicera via sociala medier. PTS beslut innebär dessutom att variationen i kunderbjudanden på den svenska mobilmarknaden minskar när en viss sorts tjänst förbjuds.

Vidare skulle PTS tolkning få negativa effekter för Sveriges fortsatta digitalisering. Med ett förbud överges den kunddrivna marknadsutvecklingen och går tillbaka till en ordning där detaljerade regelverk och myndigheter bestämmer vilka kunderbjudanden som får finnas på marknaden. En sådan utveckling riskerar att försena och försvåra digitaliseringen och leda till att tjänster som underlättar människors digitala liv aldrig tas fram. Digitalisering handlar inte i första hand om teknik utan om att människor förändrar sina vanor och beteenden när allt fler saker kan göras digitalt. Vi operatörer måste ha möjlighet att vara med i den utvecklingen och kunna möta våra kunders krav och behov. Konkurrens, tjänsteutveckling och kundanpassning är helt avgörande för att Sverige ska kunna ta nya steg i digitaliseringen.

Telia är övertygade om att erbjudandena ”Fri surf Sociala medier” och ”Lyssna” ryms inom EU:s regelverk och att PTS gör en alltför snäv bedömning. PTS tar inte hänsyn till den positiva effekt erbjudandet har på konkurrensen och vilken effekt ett förbud skulle få för användarna.PTS har under de senaste åren valt att inte detaljreglera marknaden utan istället främja konkurrens genom att säkerställa att konsumenter har information om olika tjänster och priser och dessutom enkelt kan byta leverantör. Denna inriktning har gett en kunddriven marknad och bör därför fortsatt gälla.

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se