Följ Telia

Regeringens beslut - ett viktigt steg för digitaliseringen av Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 09:16 CEST

Regeringen fattade igår ett beslut som innebär att delar av det så kallade 700 MHz-bandet frigörs till mobilt bredband och mobiltelefoni. Beslutet innebär att den viktiga utbyggnaden av mobil infrastruktur på landsbygden kan fortsätta.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Det beror till stor del på att Sverige har en väl utbyggd mobil infrastruktur och tidigt var förutseende och möjliggjorde investeringar genom att ge marknadens aktörer tillgång till spektrum.Utvecklingen av nya digitala tjänster innebär dock att kundernas efterfrågan på data ökar explosionsartat. Den enskilt viktigaste faktorn för att kunna möta denna efterfrågan – och fortsätta digitaliseringen av Sverige – är att så fort som möjligt frigöra mer spektrum. Detta gäller inte minst för landsbygden där tillgången till spektrum idag är begränsad.

-Vi välkomnar regeringens beslut. Det är helt avgörande att snabbt komma vidare med användningen av 700 MHz-bandet till mobila tjänster för att Sverige ska kunna ta nästa steg i digitaliseringen och därmed undvika en förstärkt digital klyfta mellan stad och landsbygd, säger Hélène Barnekow, vd Telia Sverige.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/battre-tackning-och-kvalitet-for-mobila-nat-pa-landsbygden/

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se