Följ Telia

​Telia och Region Gotland ingår digitaliseringssamarbete

Nyhet   •   Jul 03, 2018 13:00 CEST

Meit Fohlin, (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Gotland och Charlotta Rehman, chef för Telias företagsaffär

Telia och Region Gotland har ingått ett samarbetsavtal för att utforska hur digitalisering kan bidra till att utveckla viktiga områden, som till exempel vården och turistnäringen. Parterna kommer även arbeta för att underlätta för fler gotlänningar att kunna ta del av nya smarta tjänster genom att minska det digitala utanförskapet

Telia och Region Gotland har sedan tidigare en avsiktsförklaringkring utbyggnaden av fiber på ön. Det samarbetet och andra satsningar har bidragit till att merparten av alla hushåll på Gotland nu är anslutna till fibernätet. Telia har också löpande byggt ut mobilnätet på Gotland.

-Vi har nu en väl utbyggd digital infrastruktur på ön. Det skapar förutsättningar för att vi ska kunna ta nästa steg i vårt digitaliseringsarbete inom viktiga områden som till exempel vården, kollektivtrafiken och turistnäringen. Det är viktigt för att vi fortsatt ska kunna tillhandahålla samhällstjänster med hög kvalite, säger Gotlands bredbandskoordinator, Anne Mousa Ståhl.

-Digitaliseringen är avgörande för en smart och hållbar samhällsutveckling. Vi ser fram emot att samarbeta med Region Gotland och undersöka hur den snabba teknikutvecklingen kan bidra till att smartare samhällstjänster som underlättar vardagen för både regionen och dess invånare, berättar Charlotta Rehman, vice-vd för Telia Sverige och chef företagsaffären.

Områden och tekniker som Telia och Region Gotland kommer att utforska tillsammans:

  • Smartare kollektivtrafik och förbättrad digital upplevelse för passagerarna – genom att till exempel koppla upp bussar.
  • Ökad livskvalitet och trygghet för patienter, med e-hälsotjänster för vård på distans och egenvård.
  • Effektivare arbetssätt inom offentliga verksamheter med hjälp av digital medarbetare som kan utföra enklare manuella arbetsuppgifter som att flytta information från ett IT-system till ett annat och därmed frigöra tid för medarbetare som istället kan fokusera sin arbetstid på saker som skapar större värde för verksamheten och medborgarna.
  • Effektivare underhåll genom uppkopplade fastigheter.
  • Smartare stadsplanering och turistnäring – med hjälp av anonymiserad och aggregerad data om faktiska rörelsemönster i samhället.
  • Minska det digitala utanförskapet med IT-utbildning för till exempel äldre och genom att erbjuda välfärdsbredband (som innebär att medborgarna har tillgång till trygghetstjänster och samhällstjänster oavsett vad de har för typ av bredbandsabonnemang).

Fortsatt satsning på öns digitala infrastruktur

Samarbetet omfattar även en fortsatt utveckling av den digitala infrastrukturen på Gotland. Parterna ska ta fram modeller för fiberutbyggnad i områden där sådan utbyggnad inte genomförts och arbetet med att säkerställa en god mobiltäckning på hela Gotland kommer att fortsätta.