Gå direkt till innehåll
Ny studie: 6 av 10 resor kan göras till fots eller med cykel inom en kvart

Nyhet -

Ny studie: 6 av 10 resor kan göras till fots eller med cykel inom en kvart

Nästan 60 procent av alla resor i Sverige är så korta att de kan genomföras gående eller med cykel inom 15 minuter. Det visar en unik analys av rörelsedata från Telias mobilnät baserat på 20 miljoner dagliga resor som har genomförts i samarbete med Tyréns.

Tillsammans med Tyréns, som är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad, har en omfattande analys av rörelsedata från Telias mobilnät genomförts i syfte att kartlägga var resor i Sverige ägt rum och hur långa de har varit. Analysen baseras på ungefär sju miljarder resor som genomfördes i Sverige under 2023, vilket motsvarar cirka 20 miljoner resor om dagen.

- Uppskattningar av reslängder baseras ofta på enkätstudier eller registerdata, men den här analysen bygger på anonymiserad mobildata från miljontals mobilrörelser via vår tjänst Telia Crowd Insights. Med vår teknik och Tyréns expertis inom samhällsbyggnad kan vi skapa bättre förutsättningar för kommuner och städer att forma smartare resande för sina invånare, säger Christian Lewenhaupt, affärsutvecklare på Telia för Crowd Insights.

- Ungefär 57 procent av de analyserade resorna är kortare än fyra kilometer och kan därmed genomföras inom en kvart till fots eller med cykel. Att vi kan rangordna Sveriges femtonminutersstäder gör den här studien är unik. Inte enbart baserat på förutsättningarna, utan även tack vare den mängden data som visar hur det faktiska resandet ser ut, säger Jonas Hedlund mobilitetsexpert på Tyréns och ansvarig för analysen.

Få vardagsresor längre än tre mil
Andelen resor som är kortare än fyra kilometer varierar tydligt inom Sverige. De är vanligast i de större städerna, men även på mindre orter är över hälften av alla resor korta.


Figur 1. Andel av resorna som är kortare än fyra kilometer uppdelat efter SKR:s kommungrupper.


Men trots att de korta resorna är i majoritet så står de bara för ungefär tio procent av de totala körsträckorna.

- På landsbygden är resorna ofta längre än i tätbebyggda områden, men om vi tittar på hela Sverige så är bara fem procent av resorna längre än 30 km. En nyckel för att minska trafiken och dess utsläpp är transporteffektiv planering, där vardagens resmål och service måste finns nära invånarna. Det här är ännu mer viktigt på landsbygden, fortsätter Jonas Hedlund.

Skilda resultat bland Sveriges större städer
Analysen visar också att Sveriges större städer kan betecknas som femtonminutersstäder i olika hög grad. Malmö och Stockholm är de kommuner med flest resor under fyra kilometer. Halmstad, Örebro och Lund följer därefter och placerar sig därmed strax före Göteborg. Om analysen sedan begränsas till resor som startar inom kommunernas tätorter, är andelen korta resor ännu högre.

Figur 2. Andel av alla resor som är kortare än fyra kilometer i Sveriges största kommuner.

Om Telia Crowd Insights
Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata som är justerad för att representera hela Sveriges befolkning. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster.

Denna analys omfattar därför inte bara arbetspendling eller självskattat resande som i en resvaneundersökning, utan bygger på allt resande som faktiskt har skett. Metoden möjliggör också för kommuner eller regioner att följa upp förändring över tid. All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

Om Tyréns
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Jonas Hedlund, mobilitetsexpert Tyréns och ansvarig för studien
jonas.hedlund@tyrens.se
010-451 97 05

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 19000 medarbetare i sju länder, varav 4 100 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Det är Telia.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation