Följ Telia

Datalagringsfrågan - Vi behöver en lagstiftning som tillgodoser såväl behovet av brottsbekämpning som behovet av integritet

Nyhet   •   Dec 30, 2016 18:10 CET

Vi har läst debattartikeln på SvD Brännpunkt häromdagen där fyra åklagare i anledning av EU-domstolens dom i det så kallade Datalagringsmålet pekar på samhällets behov av en väl fungerande brottsbekämpning.

Det finns ingen som ifrågasätter att vi behöver ett balanserat regelverk om lagring så att polisen kan göra sitt jobb. EU-domstolens tolkning är att direktivets regler om generell lagring strider mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Vi kan därför naturligtvis inte rimligen fortsätta med sådan generell lagring. Det är bara s.k. riktad lagring, övervakning av specifika personer, områden eller liknande, som kan vara acceptabel. Det behövs därför nu – snarast och skyndsamt - en diskussion mellan operatörer, politiker, poliser och åklagare om hur lagstiftaren skall kunna tillgodose såväl behovet av brottsbekämpning som behovet av integritet.

Vad som är viktigt i sammanhanget är också att vi i vår verksamhet, enligt en annan lagstiftning, sparar olika typer av information som vi använder för fakturering, svara på frågor från våra kunder och för att förbättra våra tjänster. Huvudregeln i den gällande lagen om elektronisk kommunikation är att uppgifterna ska raderas så snart som möjligt. Vi har heller inte något intresse att spara information längre än nödvändigt. Men, vid sidan av EU-direktivets krav på att lagra information i en separat databas i sex månader, finns alltså information ändå ofta tillgänglig för rättsvårdande myndigheter i de fall de har rätt och riktiga beslut från domstol eller åklagare. Vi redogör för hur vi sparar data under länken ’Din Integritet’, här.

Två gånger per år publicerar vi statistik och information om myndigheternas krav på, enligt lagen, information om våra kunder. Se vidare.

Vi har full förståelse för att det kan behövas någon form av riktad lagring för brottsbekämpning men också integritetsfrågan är prioriterad av många av våra kunder och måste, som också EU-domstolen pekar på, tas på allvar. Vad som behövs är tydliga och transparenta lagar för brottsbekämpning, som utgår från vad som är nödvändigt och proportionerligt, i en väl avvägd och ändamålsenlig lagstiftning. EU-domstolen har fastslagit att datalagringsbestämmelserna gick för långt, de var oproportionerliga. Vi deltar gärna i diskussioner om en ny lagstiftning som tillgodoser såväl behovet av brottsbekämpning som behovet av integritet.