Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Blåljusmyndigheterna behöver en kommunikationslösning som både garanterar statlig kontroll och tillgång till den digitala utvecklingen

Telia skickade igår in sitt remissvar avseende promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning. I promemorian föreslås bland annat att Teracom, ska få uppdraget att bygga och driva ett nytt separat mobilnät för att tillgodose blåljusmyndigheternas kommunikationsbehov. Telia anser att utredningen innehåller allvarliga brister och att en lösning via de befintliga kommersiella mobilnäten både skulle ge en bättre statlig kontroll och större möjligheter för blåljusmyndigheterna att följa med i den snabba digitala utvecklingen.

Att utvecklingen inom mobil kommunikation går oerhört fort kan knappast ha undgått någon och de svenska mobiloperatörerna gör årligen mångmiljardinvesteringar för att kunderna ska kunna ta del av utvecklingens möjligheter. Jämfört med ett separat nät är därför en lösning som bygger på de befintliga kommersiella mobilnäten betydligt mer framtidssäker. Det råder i det närmaste konsensus bland experter, såväl i Sverige som internationellt, att en lösning via de kommersiella näten skulle vara säkrare, ha bättre kapacitet, innebära väsentligt lägre kostnader för användarna och kunna implementeras fortare. Som en mängd remissinstanser påpekar har dock inte utredaren gjort en fullständig analys och på riktigt jämfört de olika alternativen. I utredningen finns exempelvis ingen gedigen analys om hur ett separat statligt nät ska kunna följa med i den snabba utvecklingen och exempelvis vidareutvecklas med 5G. Alternativet till en kontinuerlig uppgradering och utveckling är att Polisen, ambulanssjukvården och brandförsvaret står kvar utan de nya digitala verktyg som kan rädda liv och effektivisera arbetet.

Att utredaren så ensidigt pekar på att staten ska bygga ett nytt separat nät motiveras med att det är nödvändigt för att garantera tillräcklig statlig kontroll. Inte heller inom detta område har dock utredaren gjort en analys av vilken faktisk statlig kontroll de olika alternativen skulle innebära. Att staten, via Teracom, äger nätet kan vid en första anblick förefalla ge den högsta nivån av kontroll men eftersom den föreslagna lösningen kommer vara helt beroende av en mängd olika leverantörer av såväl fysisk infrastruktur som datakapacitet kommer kontrollen över kommunikationslösningen sett i sin helhet att bli mindre än om staten upphandlar en lösning som bygger på de befintliga kommersiella mobilnäten med tydliga krav på insyn och kontroll.

Genom smart samverkan, effektiv användning av befintliga resurser och öppenhet för nya samarbetsformer kan blåljusmyndigheterna snabbt, säkert och kostnadseffektivt ges möjlighet att dra nytta av teknik i digitaliseringens framkant samtidigt som man kommunicerar säkert. Telia ser därför fram emot en fortsatt och fördjupad analys kring hur en lösning kan konstrueras som garanterar både statlig kontroll och att blåljusmyndigheterna ges tillgång till den digitala utvecklingen.

Ämnen

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0771-77 58 30
Irene Krohn

Irene Krohn

Presskontakt Presschef Sverige och koncern 0771-77 58 30
Roija Rafii

Roija Rafii

Presskontakt Pressansvarig Sverige och koncern 0771-77 58 30
Kim Sjölund

Kim Sjölund

Presskontakt Pressansvarig Sverige och koncern 0771-77 58 30

Relaterat innehåll

Välkommen till Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår drivkraft och vår framtid. Med cirka 21000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia. Bättre nät. Bättre upplevelser.

Läs mer på www.telia.se
Drift och avbrott hittar du på: https://www.telia.se/privat/driftinformation