Följ Telia

Telia storsatsar på fibernät i Eslövs kommun

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 10:19 CEST

Telia har tecknat ett samverkansavtal med Eslövs kommun om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunens mindre tätorter.

– Nu är det dags att ta nästa steg när det gäller bredbandsutbyggnaden i kommunen, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2020. Det regionala målet för Skåne är ytterligare fem procent, alltså att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2020. För att nå målet har Eslövs kommun antagit en bredbandspolicy med målsättningen att underlätta för marknaden att bygga ut fiber till hushåll och företag i kommunen.

Nu inleder Eslövs kommun ett långsiktigt samarbete med Telia och Skanova som bygger ut fiber i kommunens mindre tätorter. Det kommer också att skapa förutsättningar för fiber på landsbygden, vilket är ett viktigt steg för att fler ska kunna erbjudas framtidens digitala möjligheter.

– Tillsammans med Telia kommer vi nu att arbeta fram en plan för hur det fortsatta arbetet ska komma igång och hur utbyggnaden ska genomföras i våra mindre tätorter, berättar Eva Hallberg.
Det fibernät som ska byggas är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-tv och bredband.

– En viktig del i fiberutbyggnaden är att det finns ett lokalt engagemang och samarbetspartners som vill satsa tillsammans. I Eslövs kommun finns detta engagemang och därför väljer vi att satsa här, säger Mikael Jarmdahl, ansvarig för fiber till kommuner på Telia.

Avtalet skrevs på av båda parter den 23 mars 2016. Den 20 april hålls ett uppstartsmöte med representanter från kommunen och Telia. Därefter påbörjas det viktiga utbyggnadsarbetet.

– Eslövs kommun ska vara ett attraktivt alternativ för boende och företagande. En bra infrastruktur när det gäller fiber och bredband kommer att vara avgörande. Nu siktar vi på att uppnå målen i vår bredbandspolicy och vi är angelägna om att så många som möjligt väljer att ansluta sig till fiber, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

För mer information, kontakta:
Eva Hallberg, Kommundirektör Eslöv, 0413-625 25
Telias Pressavdelning, 0771-77 58 30

Vi är Telia den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se