Följ Telia

Telia går in i två nya digitaliseringssamarbeten - Urban ICT Arena och Drive Sweden

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 10:08 CEST

I samband med Kista Mobility Week meddelar Telia att de gör ledande aktörer inom näringsliv och offentlig sektor sällskap som ny deltagare i samarbetena Urban ICT Arena och Drive Sweden, för att stötta innovation och utveckling av hållbara smarta städer. Telia kommer bidra med kompetens och infrastruktur inom ICT-området för att kunna testa ny teknik och nya tjänster, som t.ex. smart kollektivtrafik och självkörande fordon.

- Det är när vi samlar våra gemensamma kunskaper, erfarenheter och tekniker i värdeskapande nätverk som vi kan ta digitaliseringens möjligheter från ritbordet till verkligheten. Därför är samarbeten som Urban ICT Arena och Drive Sweden viktiga och där vi kommer bidra med våra digitala motorvägar och unika kompetens inom ICT-området, säger Mats Lundbäck, Chief Technology Officer (CTO) på Telia Sverige.

Urban ICT Arenaär en öppen arena i IT-intensiva Kista för samverkan och teknisk utveckling och integration i urbana miljöer där digitaliseringens möjligheter för samhällsutveckling kan utvecklas, testas och demonstreras. Arenan består av en omfattande teknisk infrastruktur, skyltfönster, mötesplatser, projektdatabas samt en rad olika projekt. Syfte med arenan är att borga för hållbara städer, stärka innovationskraft och framtida arbetstillfällen. Grundare är bland annat Swedish ICT, Stockholm Stad och Ericsson. Telia går in som Supporting Partner och kommer bygga ett WiFi-nät som omfattar hela arenan i Kista. Företaget kommer även testa nya tjänster i arenan.

Drive Swedenär ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med flera ledande företag och institutioner som partners, t.ex. Volvo Group, Volvo Cars, Ericsson, Chalmers och KTH. Programmet drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg, och omfattar även bl.a. Trafikverket, Transportstyrelsen, Göteborgs och Stockholms stad, samt andra aktörer inom fordonsindustrins ekosystem. Syftet med programmet är att förändra samhällets synsätt på mobilitet och fokuserar på hur fordon ska fungera i en digital och uppkopplat värld och som en del av utbyggnaden av smarta städer. Deltagarna i programmet samarbetar för att realisera dess möjligheter, men även utmaningar. Det kan till exempel handla om trafiksäkerhet, anpassning av infrastruktur och lagstiftning som behöver uppdateras. Även här kommer Telia bidra med sina nät, men även IoT-tjänster.

- Samarbetena är en viktig testbädd för nya tekniker, t.ex. 5G, nästa generationsmobilnät. Särskilt eftersom utvecklingen av den smarta och hållbara staden innebär att alltmer av den urbana miljön kopplas upp och kopplas ihop i sakernas internet (IoT), som t.ex. fordon, trafikljus och trafikhanteringssystem. Det ställer höga krav på den digitala infrastrukturen och då särskilt näten som dess ryggrad, avslutar Mats Lundbäck.

Kista Mobility Weekhålls den 25-29 april och arrangeras av Ericsson, Nobina och Science City i samarbete med Drive Sweden och utnyttjar Urban ICT Arenas digitala infrastruktur och Ericssons 5G testnät för att visa upp de senaste innovationerna inom smart kollektivtrafik t.ex. självkörande bussar. De första kommersiella 5G-näten väntas inte vara på plats förrän runt år 2020.

Digitaliseringen förändrar urban mobilitet
Uppkopplade fordon är ett av de snabbast växande områdena inom sakernas internet (Internet of Things) Om bara fyra år, 2020, beräknas 50 % av alla fordon vara uppkopplade. Det växer nu fram ekosystem och intelligenta transportsystem kring uppkopplade fordon, något som kommer få stor påverkan på hur samhället och särskilt städer utvecklas. Transportsätt för människor och varor förändras, där resurser delas och används på ett smartare och mer effektivt sätt, något som bidrar till en mer flexibel och hållbar urban mobilitet. Ta del av dessa och andra insikter i Telia och Arthur D. LittlesConnected Things-rapport.

Vi är Telia den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se