Följ Telia

Telia förvärvar Transit Bredband AB

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2015 16:28 CET

Förvärvet sker genom att TeliaSonera AB förvärvar samtliga aktier i Transit Bredband. Köpeskillingen är inte offentlig. Den dagliga verksamheten kommer att ske från Svenska Stadsnät AB ett eget bolag inom TeliaSonera-koncernen.

Transit Bredbands försäljning uppgick för helåret 2014 till 32 miljoner kronor. Företaget har 11 anställda och kommer även fortsättningsvis att vara ett eget bolag med fokus på lokal verksamhet.

– Transit AB har i nära dialog med kunder och övriga intressenter skapat sig en stark position på marknaden. TeliaSonera satsar totalt nio miljarder kronor på utbyggnaden av supersnabbt fiberbredband i Sverige och förvärvet är en del av arbetet med att ge Sverige en digital infrastruktur i världsklass, säger Anders Tillander, chef på Telia Operator.

– Det krävs stora investeringar för att driva och utveckla fibernät. Med TeliaSonera och dess bolag Svenska Stadsnät AB som ny ägare får vi vad som krävs för att kunna säkra en bred framtida utbyggnad - finansiella resurser, expertis och ett lokalt engagemang. Svenska Stadsnät AB har lång erfarenhet av att äga och drivna öppna stadsnät. De är duktiga på lokal förankring och kommer att ta vara på och utveckla de relationer som vi byggt upp, säger Jonas Moberg, VD på Transit Bredband.

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.