Följ Telia

Telia får helhetsansvar för Volvo Cars globala företagsnät

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 09:58 CEST

Telia har fått förnyat förtroende att leverera Volvo Cars globala företagsnät (WAN). Fabriker och kontor i totalt 30 länder kopplas samman via Telias WAN-lösning DataNet och Telia Carriers världsomspännande fibernät. Telia har ett helhetsansvar för driften av nätet. I det fleråriga avtalet ingår även konsulttjänster för dedikerad support och utveckling av lösningen samt tilläggstjänster för att kunna erbjuda hög säkerhet och tillgänglighet för alla de IT- och kommunikationstjänster som går i nätet.

Telias WAN-lösning möter Volvo Cars globala kommunikationsbehov och inkluderar data, telefoni och video. För att säkerställa hög tillgänglighet i hela företagsnätet så har Volvo också valt tilläggstjänster som DDOS-skydd och Cloud Connect, för säker kommunikation med molntjänster från bland annat Microsoft.

Ett WAN med hög bandbredd och låg fördröjning är viktigt för att säkra en effektiv global utvecklings-, support-och affärssystemmiljö. Därför går trafiken i företagsnätet numera helt genom Telia Carriers världsomspännande fibernät.

-Vi är självfallet stolta över det förnyade förtroende vi fått av Volvo Cars. En viktig del i vårt nya avtal är konsulttjänster, där vi hjälper Volvo Cars utveckla sin WAN-lösning över tid för att säkerställa att företagsnätet möter snabbföränderliga digitaliseringsbehov i verksamheten, säger Charlotta Rehman, chef för Telias svenska företagsaffär.

Telia har dedikerade resurser inom support, service och utveckling som arbetar med Volvo Cars IT-avdelning för att utvärdera WAN-lösningen, implementera nya tjänster i företagsnätet samt för incidenthantering.

Vi är Telia den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se