Följ Telia

Telia bygger ut de digitala motorvägarna med fler filer och högre hastigheter

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 10:03 CEST

Digitaliseringen av Sverige fortsätter i högt tempo och erbjuder människor nya sätt att jobba och leva. Utvecklingen ställer höga krav på den digitala infrastrukturen med näten som ryggrad. Telia är en motor i digitaliseringen av Sverige och miljardsatsar därför i mobilnäten för att kraftigt förbättra kapaciteten vilket kommer innebära högre surfhastigheter och bättre inomhustäckning, samt förbättrad täckning längs viktiga trafikleder och järnvägslinjer.

Under 2016 storsatsar Telia på att bygga ut och förstärka kapaciteten i 4G-nätet, med start i 24 städer* runt om i Sverige. På så vis kan fler utnyttja näten samtidigt och även inomhustäckningen förbättras. Det handlar bland annat om storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt lanseras en ny teknik i nätet, 4G+, som innebär att kunderna kan erbjudas mycket högre surfhastigheter. Under nästa år fortsätter arbetet i landets övriga städer.

- Vi ser ett ökat tryck i städerna där alltfler människor och saker kopplas upp mot mobilnäten med alltmer avancerade tjänster. Med den här satsningen kan fler vara uppkopplade samtidigt med höga surfhastigheter. Man kan likna det med en digital motorväg som får fler filer och högre hastigheter, fortsätter Martin Pehrsson, nätchef på Telia Sverige.

Utöver satsningen på mer kapacitet så förbättras även täckningen i 4G-nätet med fler än 70 nya basstationer längs med flera viktiga trafikleder och järnvägslinjer. Det handlar om pendlingsintensiva vägar i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Östergötland och Jönköping. Även järnvägslinjerna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Mälardalen, Värmland och runt Jönköping.

Fler än nio av tio svenskar har tillgång till internet och är numera en naturlig del av de flesta människors vardag**. Det gäller även företag och organisationer. En majoritet av företagen har initiativ för att skapa en digital arbetsplats och de utvecklar samtidigt sina affärsmodeller och erbjudanden med hjälp av digitalisering. Det innebär att miljontals saker nu kopplas upp, allt från kontorsutrustning och industrimaskiner till fordon , konsumentprylar och vårdtjänster. Dessutom är många nya företag som startas idag digitala till sin natur, något som gör Sverige till en av de hetaste platserna för startups i världen just nu***. Denna utveckling ställer höga krav på den digitala infrastrukturen med näten som ryggrad.

-Idag går cirka 80 procent av all vår mobila datatrafik genom 4G-nätet. Vi räknar med att den mobila datatrafiken kommer fortsätta växa när människor och företag anammar nya digitala tjänster. Därför väljer vi att göra stora investeringar i 4G-nätet för att kunna erbjuda våra kunder mer kapacitet, högre surfhastigheter och bättre inomhustäckning. För att även förbereda oss på framtida behov arbetar vi nu med partners som Ericsson för att utveckla nästa generations mobilnät, 5G, fortsätter Martin Pehrsson.

Telia investerar cirka 9 miljarder kronor i fibernätet fram till och med 2018****. Ett väl utbyggt fibernät är en viktig förutsättning för fortsatt utbyggnad av mobilnäten, eftersom mycket av trafiken i de moderna mobilnäten går i fibernätet.

Så funkar 4G+ i mobilen

Alla Telia-kunder kan dra fördel av den förbättrade kapaciteten i 4G-nätet, men för att kunna uppnå de riktiga höga hastigheterna med 4G+ behöver man ha stöd för tekniken i sina mobiltelefoner och befinna sig på en plats där nätet är utbyggt med 4G+. På de flesta mobiler står det 4G+ i skärmen (exkl. iPhone). De flesta nya modeller från tillverkare som Apple, Samsung och Sony har idag stöd för tekniken. Telia-kunder med de största surfpaketen i sina mobilabonnemang har dessutom tillgång till maxhastigheter med 4G+ (i praktiken fördubbling av dagens hastigheter. Teoretiska maxhastigheten är 300 mbit/s).

Mer om utbyggnaden

Det Telia nu gör är att bygga ut 4G-nätet i städerna på tre frekvensband samtidigt: 2600 MHz, 1800 MHz samt 800 MHz. Det är utbyggnaden på det sistnämnda bandet som möjliggör bättre inomhustäckning, då radiosignalerna på låga frekvensband enklare tar sig igenom väggar. Frekvensbanden kombineras också (så kallad Carrier Aggregation på fackspråk) för att kunna erbjuda mycket högre mobilsurfhastigheter, i många fall dubbelt så snabbt som det går idag. Tekniken för att göra det är en utveckling av 4G som förenklat kallas 4G+ eller LTE Advanced på fackspråk.

*De städerna får ökad kapacitet och 4G+ under 2016: STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ, VÄSTERÅS, UPPSALA, ÖREBRO, HELSINGBORG, LINKÖPING, NORRKÖPING, LUND, UMEÅ, ESKILSTUNA, JÖNKÖPING, GÄVLE, SÖDERTÄLJE, KARLSTAD, BORÅS, VÄXJÖ, LULEÅ, SUNDSVALL, HALMSTAD, VARBERG, FALKENBERG och VISBY

**Gäller andel av befolkningen över 12 år.Statistiken är hämtad från rapporterna Svenskarna och Internet 2015 (iiS)

***Statistik och insikter hämtade från rapporterna Digital Transformation samt den Digitala Arbetsplatsen (Telia och Arthur D. Little)

****Investeringen i fiber kommunicerad sedan tidigare

Vi är Telia den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se