Följ Telia

Svenska verksamheter vid digitaliseringens vägskäl

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2015 10:58 CEST

Nya kunder, högre intäkter och stärkt konkurrenskraft hägrar när svenska företag står inför digital transformation av hela sina verksamheter. Bara i handeln och industrin väntas digitalisering kunna bidra med upp till 56 miljarder kronor i nya intäkter per år fram till 2020. I den offentliga sektorn lockar effektivare resursanvändning och möjligheten att erbjuda tjänster med bättre kvalitet. Här ligger 43 miljarder kronor per år i ökat ekonomiskt utrymme inom möjlighetens gräns. Allt enligt Telia och Arthur D. Littles nya rapport om Digital Transformation.

Digitaliseringen har nu gått in i nästa fas, vilket får konsekvenser för alla delar av en verksamhet, oavsett vilken bransch eller del av offentlig sektor det gäller. Resultatet är en ny affärslogik som fundamentalt förändrar hur svenska verksamheter skapar värde för konsumenter, företag och medborgare.

Rapporten i sin helhet finns bifogat detta pressmeddelande – illustrationer och bilder skickas ut på begäran

– Traditionella värdekedjor luckras upp när verksamheter utvecklar nya tjänster tillsammans med kunder och partners i värdenätverk. Samtidigt suddas gränserna för arbetsplatsen ut och alla enheter blir uppkopplade i nya digitala ekosystem så som det smarta hemmet eller den smarta produktionsmiljön. Tidigare produktcentrerade innovationscykler, där det till exempel räckte med att släppa en ny bilmodell vart tredje år, ersätts med en digital innovationslogik som möjliggör ständig utveckling, berättar Martin Glaumann, partner på Arthur D. Little.

– För att möta denna utveckling behöver svenska företag och organisationer genomgå en fundamental digital transformation av alla delar i sina verksamheter, det gäller både vad man erbjuder till marknaden och hur det levereras. Tydlig strategi, anpassning av processer, säkerställa digital kompetens och användande av värdenätverk för att driva innovation och affärsutveckling är viktiga faktorer för att lyckas och något som kännetecknar de digitala ledare som leder utvecklingen, säger Magnus Leonhardt, strategichef på Telias företagsaffär.

Skillnaderna mellan hur långt verksamheter har kommit med digitaliseringen är idag större inom branscher än mellan branscher. Denna bild stämmer även med hänsyn till företags storlek, då det i flera branscher finns små startups som är ledande samtidigt som det finns många traditionella småföretag som saknar kunskap och förståelse för hur de kan använda ICT för att transformera sin verksamhet. De digitala ledarna är följaktligen inte en särskilt homogen grupp, utan finns i en rad olika branscher och är både stora och små.

De verksamheter som inte lyckas genomföra en digital transformation kommer att möta en allt tuffare vardag. De får allt svårare att konkurrera mot digitala ledare som har både effektivare verksamhetsmodeller och mer attraktiva erbjudanden. Digitala eftersläntrare blir pressade bakåt i värdekedjan och tappar i allt större utsträckning relevans för kunden eller medborgaren.

Telia och Arthur D. Littles rapport om Digital Transformation
Rapporten utforskar vad som kännetecknar digitala ledare och hur de lyckas med sin digitala transformation. Den fördjupar tre branscher som tillsammans representerar 40 procent av Sveriges BNP: tillverkningsindustrin, handeln och offentlig förvaltning. Rapporten undersöker även de möjligheter som väntar verksamheter som genomgår en digital transformation, vilken effekt det får på samhällsekonomin, vilka drivkrafterna är för digitalisering samt förutsättningarna för att komma igång med digital transformation Beslutsfattare på flera svenska företag och organisationer som ICA, Stockholm Stad och Volvo Cars medverkar i rapporten.

För mer information, kontakta gärna nicholas.rundbom@teliasonera.com , 072-5116673 eller besök vårt nyhetsrumtelia.se/media .

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se