Följ Telia

Green Cargo väljer ny Managed Services-tjänst från Telia för att hantera kritisk IT-infrastruktur

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 10:01 CEST

Telia får helhetsansvar för logistikföretaget Green Cargos nationella och lokala företagsnät för datakommunikation, som är ryggraden i företagets digitala infrastruktur och som binder samman dess verksamheter som kontor, verkstäder och bangårdar runt om i landet. Green Cargo har valt Telias nya Managed Services-tjänst Network-as-a-Service som omfattar dedikerad support, förvaltning och utveckling av företagsnätet. Affären är värd cirka 16 miljoner kronor.

Green Cargo har valt att teckna ett avtal med Telia för att leverera och förvalta dess nationella (WAN) och lokala (LAN) företagsnät, då även fastighetsnätet, som hanterar datakommunikationen mellan organisationens alla olika IT-system. Genom att arbeta med en leverantör för hela området får Green Cargo en bättre överblick på verksamhetens viktiga digitala infrastruktur. Telia kommer även arbeta löpande med Green Cargos IT-avdelning för att utvärdera de lösningar som används och hur de kan utvecklas för att möta verksamhetens behov.

-Fördelen att samla allt hos Telia är att vi får bättre kontroll och överblick av vårt företagsnät inklusive lokala fastighetsnät med tillhörande utrustning. Vi förväntar oss en mer effektiv förvaltning och snabbare incidenthantering, berättar Ulrika Wiik, IT-direktör på Green Cargo.

Genom att löpande följa och analysera hur företagsnätet används så kan Telia arbeta med proaktiv kapacitetsplanering och föreslå hur nätet bör utvecklas över tid.

Premiäraffär för Network-as-a-Service

Green Cargo har valt Telias nya Managed Services-tjänstNetwork-as-a-Service.Det är Telias första affär på området.

- Digitaliseringen ligger högt upp på företagens agenda. Det bidrar till att IT-avdelningarna i allt högre utsträckning ställer om till verksamhetsutvecklare. Mindre fokus på förvaltning innebär ökad efterfrågan på IT och kommunikation som tjänst. Det är affären med Green Cargo ett fint exempel på, säger Johan Luttu, chef för företagstjänster på Telia.

Det ingår i Network-as-a-Service affären med Green Cargo:

-Telia Datanet - nationellt företagsnät (WAN)

- Telia Datanet LAN – lokalt företagsnät

- Koordineringsansvar för samtliga fastighetsnät

- Dedikerad support – 24/7 övervakning av både WAN- och LAN-nät samt incidenthantering

- Dedikerad service och livscykelhantering – resurser inom Telia Managed Operations som ansvarar för förvaltning och utveckling av företagsnätverket samt för beställning och implementation av nya tjänster

Green Cargo kör ca 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed ca 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi ca 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,0 miljarder SEK (2015).

Vi är Telia den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se