Följ Telia

Telia förvärvar Växjö-bolag och stärker satsning på mobilitetstjänster

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2015 10:55 CEST

Telia stärker satsningen på mobilitetstjänster för företag och organisationer genom att förvärva supportföretaget Växjö Support Center Försäljning AB.

Ett av Telias tillväxtområden på företagsmarknaden är Telia Mobility Management , en portfölj av tjänster som gör det enkelt att införa ett mobilt, effektivt och säkert arbetssätt. Växjö Support Center är sedan tidigare en viktig samarbetspartner som hjälper Telias företagskunder att komma igång att använda tjänsterna och erbjuder sedan löpande utbildning och support.

- Efterfrågan på tjänster som möjliggör mobila arbetssätt växer nu och vi har under året fått in flera nya kunder, då bland annat stora börsnoterade bolag. Genom att förvärva Växjö Support Center säkrar vi viktig kompetens och kan garantera god kvalité i tjänsternas hela livscykel, från att medarbetare kommer igång med sina mobiler med tillhörande tjänster och applikationer till att de lämnas in för att återanvändas eller återvinnas, berättar Mats Hellman, chef för företagslösningar på Telia.

Telia Mobility Management består av en rad olika tjänster för att medarbetare ska arbeta mer effektivt genom att komma åt samma applikationer och tjänster i sina mobiler som de är vana vid att använda på kontoret. Växjö Support Center arbetar framförallt med support och utbildning kopplat till hantering, logistik och underhåll av en verksamhets smarta mobiler med tillhörande tjänster och applikationer. De stöttar IT-personal hos kunderna med att skapa processer för hantering av mobilers hela livscykel, från inköp till support, underhåll och återvinning, samt vilka medarbetare som ska ha tillgång till vilka mobila tjänster och applikationer. De jobbar även med utbildning för slutanvändare och hjälper dem komma igång med nya mobiler med tillhörande tjänster och applikationer samt erbjuder support för dessa.

- Vi ser även möjlighet till att använda och vidareutveckla företagets spetskompetens inom support för andra företagstjänster som t.ex. affärsapplikationer från Microsoft och våra nya digitala tjänster för vården, avslutar Mats Hellman.

Från och med 5 oktober blir Växjö Support Center Försäljning AB med 18 anställda en del av Telias företagsaffär och kommer ingå i dess serviceorganisation.

För mer information om tjänsterna i Telia Mobility Management – klicka här .

För mer information, kontakta gärna nicholas.rundbom@teliasonera.com , 072-5116673 eller besök vårt nyhetsrumtelia.se/media .

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se