Följ Telia

Coop Sverige förlänger sitt avtal med Telia

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 11:20 CET

Coop Sverige ger Telia förnyat förtroende, som ska stötta dagligvarukedjan på sin digitaliseringsresa. De båda företagen har förlängt avtalet ytterligare fyra år. I affären ingår tjänster för företagsnätverk, kontaktcenter, växel samt mobil och fast telefoni. I avtalet ingår även service- och supporttjänster som gör det möjligt för Coop att snabbt och enkelt etablera kommunikation för nya butiker.

- Digitaliseringen av dagligvaruhandeln är bara i sin linda, men det är något vi kommer arbeta mer med och vi behöver då partners vi kan lite på och som kan stötta oss på den resan. Vårt samarbete med Telia har fungerat mycket väl de senaste åren och de är en av våra viktigaste partners inom ICT-området. Därför väljer vi nu att fortsätta samarbetet, berättar Stefan Hasselgren, CIO på Coop Sverige.

Telia och Coop Sverige har sedan tidigare ett upparbetat arbetssätt för att hantera Coops expansion med nya butiker som behöver etableras. Förenklat innebär det att Coop har en kontakt på Telia som sköter leveranser av alla telekomtjänster som behövs för en ny butik, från telefoni och bredband till integration mot Coops företagsnät och växeltjänst. Arbetet ingår i de service- och supporttjänster som Coop Sverige använder från Telia.

- Telia tar ett helhetsansvar för sina tjänster vilket förenklar orderläggning och leverans samt säkerställer god tillgänglighet i service och support. Det är viktigt för oss då vi har en effektiv IT-avdelning som snabbt ska kunna möta förändrade behov i verksamheten, som till exempel när vi expanderar kedjan med nya butiker eller om vi inför nya digitala tjänster, avslutar Stefan Hasselgren.

I affären ingår följande tjänster:

- Molnbaserade kontaktcenterlösningen Telia CallGuide

- Molnbaserade växeltjänsten Telia Centrex

- Molnbaserade företagsnätverk Telia DataNet (WAN)

- Mobil- och fasttelefoni – fasta telefoner, mobiler samt trafikavtal

- Service och support – för att hantera befintliga tjänster, beställa nya samt löpande incidenthantering

För mer information, kontakta gärna nicholas.rundbom@teliasonera.com , 072-5116673 eller besök vårt nyhetsrumtelia.se/media .

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se